Arvioinnin kohteet

Arviointikohteet ja kriteerit arvioidaan sanallisesti

Oppisopimuskoulutuksessa verrataan opiskelijan osaamista ja tutkinnon perusteiden tavoitteita. Jotta voitte arvioida oikeita asioita, sinun ja opiskelijan tulee siis tutustua koulutuksen tavoitteisiin. Ne löytyvät opiskelijan tutkinnon perusteista.

Kun arvioit opiskelijasi osaamista, tee se sanallisesti ja yksi tutkinnonosa kerrallaan. Voit muotoilla arviosi esimerkiksi seuraavasti:

Hiusalan tutkinto. Opiskelija osaa kiinnittää etuhiuksia erittäin hyvin. Hän on myös kokeillut tehdä hiusten pidennyksiä, mutta niitä pitää vielä harjoitella. Hän noudattaa hyvin alan ammattietiikkaa ja osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa. Kaiken kaikkiaan oppiminen sujuu ja työt etenevät aikataulussa.

Rakennusalan tutkinto. Opiskelija osaa suunnitella laattalaatoituksen työvaiheet. Materiaalin menekkilaskentaa on vielä harjoiteltava lisää. Opiskelija pitää työympäristön siistinä ja osaa lajitella syntyvät jätteet.

Oman ammattialan taidot ja osaaminen

Arvioinnin kohteilla ja kriteereillä tarkoitetaan niitä taitoja ja osaamista, joita omalla alalla tarvitaan.

Ne voidaan jaotella esimerkiksi

 • ammatilliseen osaamiseen:
  • Hallitseeko opiskelija työmenetelmät ja välineet?
  • Hallitseeko opiskelija työprosessin?
  • Osaako opiskelija suunnitella työtään?
  • Onko työturvallisuus hallussa?
 • työelämän sosiaalisiin taitoihin:
  • Sopeutuuko opiskelija työyhteisöön?
  • Onko opiskelija aktiivinen ja omatoiminen?
  • Sujuuko yhteistyö muiden kanssa, millaiset ovat opiskelijan vuorovaikutustaidot?
 • suunnittelu- ja kehitysvalmiuksiin:
  • Kuinka suunnitelmallista ja järjestelmällistä opiskelijan toiminta on?
  • Miten opiskelija ratkoo ongelmia?
  • Osaako opiskelija antaa ja ottaa vastaan palautetta asianmukaisesti?

Mitä nämä tarkoittavat sinun ammattialallasi?