Hyvä arviointi

Säännöllisiä keskusteluja ja kannustavaa palautetta

Järjestä opiskelijasi kanssa säännöllisesti ohjauskeskusteluja. Keskusteluissa on tarkoitus ohjata opiskelijaa arvioimaan itse omaa edistymistään ja kertomaan kokemuksistaan. Samalla kannustat ja ohjaat opiskelijaa etenemään oikeaan suuntaan.

Hyvä arviointi

  • motivoi, kannustaa ja innostaa oppimaan uutta
  • on rakentavaa
  • kohdistuu toimintaan, ei henkilöön
  • on oikeudenmukaista, rehellistä ja luottamuksellista
  • korostaa positiivisia asioita
  • pohjautuu kunnioitukseen ja haluun tukea opiskelijan kehittymistä
  • johtaa käytännön toimenpiteisiin.

Varatkaa aikaa arvioinnille

Arviointiajat kannattaa varata kalenteriin hyvissä ajoin jo opiskelijan koulutuksen suunnitteluvaiheessa. Rauhallista keskusteluaikaa on hyvä varata noin puolesta tunnista tuntiin.

Työyhteisönne osallistuminen

Arviointiin liittyviin keskusteluihin voivat osallistua myös työyhteisönne muut jäsenet, jotka ovat osallistuneet opiskelijan ohjaamiseen. Sinä kuitenkin kokoat arvioinnin ja huolehdit sen kirjaamisesta.

Katso myös: Arvioinnin opas (OPH)