Miksi oppimista ja osaamista arvioidaan?

Opiskelijan osaamista arvioidaan, jotta hän voi kehittyä työntekijänä. Oppisopimusopiskelussa käytetään kahdenlaista arviointia: työpaikalla arvioidaan oppimista ja tutkintotilaisuuksissa osaamista.

kaavio_arvioinnin_kokonaisuus

Työssä oppimisen arviointi kuuluu sinun tehtäviisi työpaikkakouluttajana. Työssä oppimisen arviointiin kuuluu päivittäisen työskentelyn arviointi, säännölliset väliarvioinnit sekä päättöarviointi. Arvioinnin tärkein kysymys on se, mitä opiskelija osaa nyt aiempaa paremmin.

Työpaikkakouluttajana et osallistu tutkintotilaisuuksien arviointiin. Sen sijaan on sinun tehtäväsi arvioida, onko opiskelija valmis tutkintotilaisuuteen. Tutkintotilaisuuksien arviointiin nimetään erikseen kolmikanta-arvioijat, jotka edustavat työnantajaa, työntekijöitä ja oppilaitosta.

Pikaohje väliarvioinnin tekemiseen

 • Valmistaudu arviointiin etukäteen.
  • Kertaa opiskelijasi opintoihin liittyvät suunnitelmat, tavoitteet ja tutkinnon perusteet.
 • Varaa arviointikeskusteluun riittävästi aikaa.
  • Rauhallista keskusteluaikaa on hyvä varata esimerkiksi puolesta tunnista tuntiin.
 • Verratkaa yhdessä opiskelijan osaamista ja oppimista
  • työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelmaan tai työtehtäväkartoituksen
  • tutkinnon perusteisiin.
 • Käytä arvioinnissa apuna monenlaista tietoa
  • asiakaspalautetta
  • työyhteisöltä saatua palautetta
  • oppimistehtäviä, työselostuksia, portfoliota, tms.
 • Rohkaise opiskelijaa arvioimaan itse omaa edistymistään ja kertomaan omista kokemuksistaan.
 • Kirjaa arviointi Sopimus Prohon.

Muuttuivatko suunnitelmat? Muistakaa ilmoittaa muutoksista oppisopimustoimistoon