Erilaiset tavat oppia

Ihmisten erilaisuus näkyy myös oppimisessa, sillä oppiminen on hyvin yksilöllistä. Kun tutkii omaa oppimistaan ja tutustuu itseensä oppijana, voi oppia hyödyntämään omia vahvuuksia.

Työpaikkakouluttajana sinun on hyvä tiedostaa oma tapasi ”opettaa”. Samalla voit miettiä, onko se myös opiskelijasi tapa oppia. Erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä voit hahmottaa vaikkapa ensin omalla kohdallasi.

Oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavat vahvasti aiemmat kokemukset oppimisesta. Ne muodostavat perustan sille, mitä ajattelemme itsestämme oppijoina ja miten asennoidumme ja motivoidumme uuden oppimiseen. Ovatko kokemukset olleet positiivisia vai negatiivisia? Niin ikään oppimisen esteinä ja edistäjinä ovat oma elämäntilanne, osaaminen, koulutus ja työkokemus.

Jokaisella on näiden lisäksi myös luontainen tapansa oppia. Joku oppii mieluiten kuuntelemalla, toinen tekemällä ja kokeilemalla, kun taas jonkun pitää nähdä, miten asia tehdään tai miten kone toimii.

Eräs tapa hahmottaa oppimisen yksilöllisyyttä ovat erilaiset oppimistyylit. Oletko kenties aktiivinen osallistuja, harkitseva tarkkailija, looginen ajattelija vai kokeileva toteuttaja? Entä millaista havaintokanavaa pääsääntöisesti käytät?

Linkkejä