Näin valitset työpaikkakouluttajan

Työnantajana tai esimiehenä tehtävänäsi on valita oppisopimusopiskelijalle sopiva työpaikkakouluttaja, joka vastaa oppisopimusopiskelijan ohjaamisesta ja kouluttamisesta työpaikallanne. Sopivin henkilö löytyy työyhteisöstänne keskustelujen kautta.

Ohjaaminen onnistuu, kun työpaikkakouluttajalla on aikaa, mahdollisuuksia ja kiinnostusta opiskelijan ohjaamiseen. Lisäksi henkilö on pätevä toimimaan työpaikkakouluttajana, kun hän on

•kokenut ammattilainen
•suorittanut mahdollisesti saman tutkinnon kuin opiskelija
•tuntee hyvin työpaikan toiminnan, työprosessit ja -käytännöt
•osaa kokemuksensa avulla arvioida, kehittää ja soveltaa omaa työtä ja siirtää tietoja ja taitoja eteenpäin
•henkilöllä on muita ohjaustehtävään ja opiskelijaan liittyviä sopivia vahvuuksia

Nuoruus ei ole este työpaikkakouluttajana toimimiselle, vaan tärkeintä on halu jakaa omaa osaamista ja auttaa ohjattavaa uusien asioiden oppimisessa.

Vaikka valitsemasi henkilö ei aiemmin olisikaan toiminut ohjaustehtävissä, ohjaajaksi kehittyy kokemuksen kautta. Ohjaamisen taitoja kannattaa kehittää myös oppisopimustoimistojen perehdytyksissä ja valmennuksissa.