Työpaikkakouluttaja ja muun työyhteisön rooli

Onko työpaikkakouluttajallanne mahdollisuudet ohjaamiseen ? Onko hän motivoitunut toimimaan ohjaustehtävässä? Ketkä muut työyhteisöstä voivat osallistua opiskelijan ohjaamiseen?

Työpaikkakouluttaja on kokenut alansa ammattilainen ja itse kiinnostunut kehittymään ammatissaan.

Työyhteisön muut jäsenet voivat toimia apukouluttajina. Näin kellekään ei kasaudu liikaa töitä eikä työvuorosuunnittelu vaikeudu liiaksi. Keskustelkaa asiasta työyhteisössä ja nimetkää nämä muut henkilöt erikseen.

Työpaikkakouluttaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lisäksi hän toimii verkoston keskipisteenä opiskelijan, työpaikan, oppilaitoksen ja oppisopimustoimiston välillä. Huolehdithan, että työpaikkakouluttajan työtehtävät on resursoitu siten, että hän pystyy hoitamaan näitä tehtäviä. Jos ohjattavana on nuori henkilö, on hyvä huomioida, että hän tarvitsee tiiviimpää ohjausta kuin kokeneempi työntekijä.

Jos työpaikkakouluttaja ei toimi omassa organisaatiossasi, sovi järjestelyistä hänen esimiehensä kanssa.