Kun suunnitelmat muuttuvat

Työpaikalla muutokset ovat arkipäivää ja opiskelusuunnitelmaa voidaan täydentää ja muuttaa. Muutokset päivitetään opiskelijan henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Opiskelusuunnitelmaa voidaan täydentää esimerkiksi

  • oppilaitoksessa annettavan opetuksen
  • tutkintotilaisuuksien etenemisen tai
  • tutkinnon osien muuttumisen osalta

Oppisopimuksen aikana tapahtuvia muutoksia ovat esimerkiksi

  • oppisopimuksen kestoon
  • opiskelijan työtehtäviin tai
  • työpaikkakouluttajan vaihtumiseen liittyen

Oppisopimuskoulutuksen kaikkien osapuolien tulee saada tieto muutoksista. Tästä syystä muutokset tehdään aina yhdessä oppisopimuskeskuksen kanssa. Muutokset ilmoitetaan erillisellä lomakkeella, jonka saa oppisopimuskeskuksesta. Lomake löytyy myös useimpien oppisopimustoimistojen verkkosivuilta.