Auta alkuun

Nuoren opintoihin sitoutuminen on iso panostus työnantajalle ja työpaikkakouluttajalle. Se kuitenkin kannattaa, sillä onnistuessaan prosessi kantaa hedelmää pitkälle nuoren elämässä monin eri tavoin. Hyvällä perehdytyksellä ja ohjauksella nuori saa mahdollisuuden kasvaa yritykseenne sopivaksi tekijäksi.

Ensimmäisiin päiviin panostaminen on tärkeää. Työpaikkakouluttajana sinulla on mahdollisuus vaikuttaa, että nuori saa hyvän startin työhön. Huolehdi, että nuori voi tutustua kunnolla työpaikkaan, työtehtäviin ja työkavereihin. Pohtikaa, miten työyhteisö voi osallistua perehdytykseen. Luo hyvä yhteistyö vastuuopettajan kanssa, jotta tiedät myös tietopuolisten opintojen tilanteen.

Perehdyttämiseen on varattava riittävästi aikaa, ja asiat on hyvä käsitellä pienissä osissa. Pohdi, mitä nuoren tulee työssään osata ja miten osaamista aletaan kehittää. Huomioi taustatiedot sekä henkilökohtainen oppimiskyky ja -tahti. Muista perehdyttää nuori myös niihin asioihin, jotka ovat alan ammattilaisille itsestään selviä.

Lue lisää nuoren ohjaamisesta