Korjaa, kehu ja kannusta

Nuoren ammattitaito kehittyy hyvässä ohjauksessa. Myönteiset kokemukset ja onnistumiset merkitsevät hänelle paljon. Työpaikkakouluttajalta saatu tuki, kannustus ja aktiivinen palautteen antaminen ovat tärkeitä nuoren itsetuntemuksen kehittymiseksi. Onnistumisesta saadun hyvän palautteen hän muistaa kauan.

Nuorta on tärkeää kuunnella ja kuulla. Kannusta häntä osallistumaan ja tuomaan esille omia näkemyksiään työstä ja tekemisestä. Kysy, mitä hän on oppinut esimerkiksi päivän, viikon tai kuukauden aikana. Kannusta kirjaamaan opittuja asioita oppimispäiväkirjaan. Se valmistaa häntä työssä oppimisen arviointiin.

Nuoren käsitys omasta kyvystä arvioida osaamista on vasta kehittymässä. Keskustelkaa yhdessä oikeasta osaamisen tasosta ja arvioinnista.

Oppimisen kannalta on tärkeää saada korjaavaa palautetta. Anna nuorelle aktiivisesti palautetta siitä, mikä onnistui, mikä toimi hyvin, minkä voisi tehdä paremmin tai toisin seuraavalla kerralla. Palaute on hyvä antaa rakentavasti, jotta se ei loukkaa!

Nuoren tulevaisuuden suunnitelmista ja haaveista kannattaa myös jutella. Hyvä keskustelu auttaa suuntaamaan tavoitteita.

Lue lisää nuoren ohjaamisesta