Millainen opiskelija, sellainen ohjaus

Onko oppisopimusopiskelijasi opiskelemassa uutta alaa, onko hän aloittelija vai kokenut konkari? Tuleeko hän eri kulttuurista? Onko opiskelijallasi ollut pitkä tauko opinnoissa tai muuten haasteita oppimisessa? Entä millainen hän on oppijana?

Jokaisen yksilön ohjaustarve on erilainen. Toiset tarvitsevat enemmän tukea, neuvontaa ja opastusta. Toiset toimivat ja oppivat itsenäisesti. Kaikki tämä vaikuttaa siihen, millaisia ohjaustapoja sinun kannattaa ohjaajana käyttää.

Aloittelijan ohjaaminen – työpaikkakouluttaja opastajan roolissa

Iästä riippumatta jokainen on noviisi aloittaessaan uudella alalla, uudessa työpaikassa tai täysin uudessa työtehtävässä. Aloittelijan ohjaamisen voit aloittaa perehdyttämällä alanne ja työpaikkanne käytänteisiin ja sanastoon. Alkuvaiheessa opiskelija tarvitsee tietoa, tukea ja neuvoja, ja työpaikkakouluttajan merkitys on silloin suurin.

Opastajana toimiminen voi tarkoittaa tehtävien tarkkaa selvittämistä, neuvomista vaihe vaiheelta, mallina ja esimerkkinä toimimista sekä virheiden korjaamista.

Alkuvaiheessa opiskelijasi tarvitsee sinulta eniten ohjausta, tukea ja neuvoja. Rohkaise samalla aloittelijaa arvioimaan itseään ja anna kehittävää ja korjaavaa palautetta.

Kehittyvän oppisopimusopiskelijan ohjaaminen – työpaikkakouluttaja valmentajan roolissa

Työpaikkakouluttajan rooli muuttuu sitä mukaa kuin opiskelijan osaaminen kehittyy. Kun opiskelija on siinä vaiheessa, että voit antaa hänelle enemmän vastuuta, roolisi kasvaa tasavertaiseksi valmentajaksi. Anna siis opiskelijalle tilaa oivaltaa itse. Neuvominen ja opastaminen jäävät vähemmälle, kun heität pallon takaisin kysymällä, miten tämän tekisit itse. Rohkaise opiskelijaa ja anna kehittävää palautetta. Kun oppilaan varmuus paranee, hän selviää myös vaikeissa tilanteissa.

Ammattilaisen  ohjaaminen – työpaikkakouluttaja mentorin roolissa

Usein kuvitellaan, että ammattilainen ei tarvitse ohjausta tai tukea. Kukaan ei kuitenkaan kehitä itseään ja omaa työtään tyhjiössä, vaan toisten kanssa keskustellen. Sinulla voi myös olla juuri sellaista asiantuntijuutta, jota opiskelija on hakemassa. Kun ohjaat jo ammattilaisena toimivaa kollegaasi tai vaikkapa esimiestäsi, olet itse asiassa mentorin roolissa: esittämällä hyviä kysymyksiä tuet oppimista paremmin kuin antamalla selviä vastauksia. Ohjauskeskusteluilla autat häntä myös selkeyttämään tavoitteitaan ja jäsentämään työtapojaan.

Nuoren ohjaaminen

Työelämässä ja  sen lainalaisuuksissa on nuorella paljon opittavaa.  Myös kasvu nuoresta aikuiseksi on vielä kesken. Tuletkin kohtaamaan nuoren opiskelijan kohdalla nämä molemmat haasteet. Nuoren ohjaamisesta voit lukea lisää täältä.