Opiskelijan valmentaminen tutkintotilaisuuksiin

Oppilaitoksen opettaja vastaa tutkintotilaisuuksien järjestämisestä: hän perehdyttää työpaikaltasi tarvittavat henkilöt tutkintotilaisuuksien suunnitteluun ja ohjaa opiskelijaa tutkinnon suorittamiseen sekä perehdyttää tutkintotilaisuuksien arvioijat.

Sinun tehtäväsi työpaikkakouluttajana on varmistaa, että opiskelijalla on mahdollisuus opetella vaaditut asiat työpaikallasi. Työpaikkakouluttajana et kuitenkaan osallistu opiskelijan osaamisen arviointiin tutkintotilaisuudessa.

Oppilaitoksen kouluttaja ei ohjaa työpaikalla, joten hän ei välttämättä tiedä tarkkaan, miten opiskelijasi ammattitaito on kehittynyt. Ennen tutkintotilaisuutta tämä tieto on kuitenkin arvokasta. Kannattaakin arvioida yhdessä opiskelijan ja oppilaitoksen vastuukouluttajan kanssa, onko opiskelija valmis osallistumaan tutkintotilaisuuteen.

Sinulle tärkeät faktat tutkintotilaisuuksista:

  • Tilaisuudessa opiskelija osoittaa, että hän hallitsee tutkinnon osaan sisältyvät keskeiset tiedot ja taidot.
  • Eri aloilla ja tutkinnoissa tutkintotilaisuudet ja ammattiosaamisen näytöt ovat hyvin erilaisia – selvitä siis oman alasi käytännöt.
  • Tutkintotilaisuus suoritetaan ensisijaisesti työpaikalla.
  • Työpaikkaasi edustaa arviointitilaisuudessa joku muu kuin sinä – selvitä siis kuka.
  • Toisinaan tutkintotilaisuus saattaa vaatia työpaikalta joitain käytännön järjestelyjä, niistä sovitaan erikseen.

Lisätietoa tutkintotilaisuuksista saat oppilaitoksen kouluttajalta.

Opetushallituksen sivuilla voit tutustua opiskelijasi tutkintoa koskeviin tutkinnon perusteisiin, jossa on kuvattu ammattitaitovaatimukset ja tutkinnon arvioinnin kriteerit sekä näyttötutkinto-oppaaseen ja –videoon.