Tue kasvamista työelämän ammattilaiseksi

Jotta nuori voisi kasvaa työelämän ammattilaiseksi, hän tarvitsee selkeää ja usein erilaista ohjausta kuin kokeneempi työntekijä. Nuori saattaa olla elämänsä ensimmäisessä työpaikassa, jossa työelämän ja työpaikan tavat ja säännöt eivät ole ennestään tuttuja.

Työpaikkakouluttajan on tärkeää tiedostaa erilaiset toiminta- ja oppimistavat, ja tunnistaa niistä oma tapansa toimia, oppia ja ohjata. Nuori on oma persoonansa, jonka tarpeisiin ja tapaan toimia on työpaikkakouluttajan sovitettava oma toimintansa. Myös erilaisuuden hyväksyminen on tärkeää.

Työelämän säännöt nuori oppii keskustelun ja kokemuksen myötä, mutta hän tarvitsee niiden käsittelyyn kokeneemman työntekijän ohjausta. Lisäksi on hyvä keskustella siitä, miten oman työn tekemisestä tulee ottaa vastuu, miksi tehtävät tehdään loppuun asti ja miksi sovittuja työaikoja on tärkeä noudattaa.

Kun tartut arjessa erilaisiin ohjaus- ja työtilanteisiin, tarjoat nuorelle hyviä oppimisen paikkoja ja kokemuksia.

Ohjaustyössä saattaa tulla haasteellisia hetkiä vastaan. Jos ne eivät ratkea työpaikalla, on tärkeää olla heti yhteydessä oppisopimuskeskukseen tai kouluun, jossa yhdessä työpaikan kanssa mietitään kuhunkin tilanteeseen sopivaa tukea.

Työpaikkakouluttaja toimii ammattinsa osaajana, roolimallina ja työpaikkansa edustajana. Hyvä työpaikalla tapahtuva oppiminen ja kouluttaminen tukevat nuorta opintojen edistämisessä ja ammatin hankkimisessa.

Lue lisää nuoren ohjaamisesta