Opiskelijan ohjaaminen työpaikalla

Työpaikkakouluttajana olet kuin autokoulun opettaja. Sinä vinkkaat, tarkkailet ja pysäytät tarvittaessa, mutta opiskelija ajaa itse.

Oppisopimusopiskelussa kokenut työntekijä ohjaa opiskelijaa oppimaan alaan ja ammattiin liittyviä tietoja ja taitoja. Työpaikka on oppisopimusopiskelijalle tärkein oppimisen lähde. Työpaikalla hän hankkii sen käytännön osaamisen, joka tutkinnossa vaaditaan.

Työnantaja on myös toinen kouluttajaosapuoli. Niinpä on oleellista järjestää työtehtävät ja ohjaaminen työpaikalla suunnitelmallisesti. Oppisopimuskoulutuksessa kahden eri oppimisympäristön avulla käytäntö ja teoria yhdistyvät:

  • Sinä työpaikkakouluttajana toimit työpaikalla oman ammattialasi ja käytännön työn ohjaajana, opettajana tai mentorina.
  • Opettaja ohjaa ja opettaa oppilaitoksen opinnoissa ja tutkintoon liittyvissä asioissa.

Työpaikkakouluttajan ja opettajan välinen yhteistyö varmistaa sen, että opiskelijan oppimistavoitteet toteutuvat. Muodostat opettajan kanssa parhaimmillaan työparin, jossa te molemmat opitte toisiltanne. Teidän lisäksenne myös työyhteisö tukee ja ohjaa oppisopimusopiskelijaa.

Työssä opeteltavat tiedot ja taidot voivat olla näkyviä tai piilossa olevaa hiljaista tietoa. Opiskelija oppii myös muilla tavoin: hän havainnoi, seuraa ja kuuntelee työpaikan tapahtumia. Erityisesti arviointi ja palaute ovat tärkeä osa ohjausta, sillä niissä oppiminen tulee parhaiten näkyviin.