Uusi työpaikka avaa nuorelle ovia työelämään

Työkokemuksella ja onnistumisella on nuorelle työntekijälle suuri merkitys. Alussa nuori voi jännittää ja olla epävarma monista työelämään liittyvissä asioissa. Jotkut taas arvioivat oman osaamisensa ylioptimisesti.

Työelämä toivoo nuorelta hyvää asennetta ja draivia työhön. Työssä tarvitaan myös erilaisia työelämä- ja vuorovaikutustaitoja, joita nuori ei ole välttämättä päässyt muualla oppimaan.

Työpaikka myös saa nuorelta paljon: nuori voi antaa työyhteisölle uusia ja raikkaita näkökulmia, jotka laittavat tarkastelemaan myös omaa työtä uudella tavalla.

Työpaikkakouluttajana olet avainasemassa nuoren sopeutumisessa työyhteisöön. Auta häntä arvioimaan omaa osaamistaan ja oppimistarvettaan sekä kehittymään ja asennoitumaan oikealla tavalla työtehtäviin. Samalla voit kannustaa häntä osallistumaan kaikin tavoin työyhteisön toimintaan.

Vaikka olet oman alasi ammattilainen, saatat toimia nuoren ohjaajana ensimmäistä kertaa. Nuoren työpaikkakouluttajana tarvitset vahvan ammattiosaamisen lisäksi kiinnostusta ja taitoa kohdata nuori yksilönä sekä halua kulkea nuoren rinnalla hänen oppimisensa ajan.

Työpaikkakouluttajana voi onnistua monilla eri tavoilla. Tärkeintä on löytää oma tapasi nuoren kohtaamiseen. Oppisopimustoimistosi tarjoaa työpaikkakouluttajalle monimuotoista, jatkuvaa tukea ja valmennuksia. Valmennukset antavat työvälineitä sekä vertaistukea ohjaamiseen ja myös nuoren ohjaajana kehittymiseen.

Lue lisää nuoren ohjaamisesta