Opiskelijan itsearviointi

Työnantaja asettaa tavoitteet laadukkaalle työlle, ja kokenut ammattilainen kykenee itse arvioimaan, yltääkö hänen osaamisensa ja työnsä jälki tavoitteisiin. Työelämässä noviisi tarvitsee tähän työpaikkakouluttajan apua. Kannusta siis opiskelijaa arvioimaan omaa oppimistaan ja kehittymistään. Auta häntä pohtimaan monipuolisesti ja perustellen omia ammatillisia valmiuksiaan: mitä jo osaan, mitä vielä harjoittelen.

Itsearvioinnin tavoitteita

Itsearvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa, taitonsa ja kykynsä. Toisaalta opiskelijan tulee tunnistaa myös kehittämiskohteensa, harjoittelua vaativat asiat ja puutteelliset tietonsa.

Voit ohjata opiskelijaa arvioimaan itseään esimerkiksi näillä kysymyksillä:

  • Missä asioissa onnistuin ja miksi?
  • Missä asioissa en onnistunut ja miksi?
  • Miten arvioin omaa suoritustani kokonaisuutena?