Opiskelijan valmistaminen tutkintotilaisuuksiin

Oppilaitoksen opettajien (näyttötutkinnon järjestäjä) tehtävä on perehdyttää työpaikkaa tutkintotilaisuuksien suunnitteluun ja ohjata opiskelijaa tutkinnon suorittamiseen sekä perehdyttää tutkinnon arvioijat. Sinun tehtäväsi työpaikkakouluttajana on varmistaa oppimisen mahdollisuudet työpaikalla eli (tutkinnon mukaiset) käytännön työtehtävät, jotta tutkinnon suorittaminen / ammattitaidon osoittaminen tutkintotilaisuuksissa on mahdollista. Työpaikkakouluttajana et sen sijaan osallistu opiskelijan arviointiin tutkintotilaisuudessa.

Koska oppilaitoksen kouluttaja ei ohjaa työpaikalla, hän ei ole välttämättä tarkkaan perillä siitä, miten opiskelijan ammattitaito käytännön työssä kehittyy. Työssä oppimista ja ammattitaidon kehittymistä työpaikalla ohjaa ja seuraa työpaikkakouluttaja. Ennen tutkintotilaisuutta tieto kehittymisestä on arvokasta, sillä voitte opiskelijan ja oppilaitoksen vastuukouluttajan kanssa yhdessä arvioida, oppisopimusopiskelijan valmiuksia ja osaamista tutkintotilaisuuden suorittamiseen.

Työpaikkakouluttajana sinun on tärkeä tietää tutkintotilaisuuksista:

  • mitä oppisopimusopiskelijan tulee hallita tutkintotilaisuuksissa (tutkinnon perusteet/ kriteerit)
  • millaisia tutkintotilaisuudet tai ammattiosaamisen näytöt ovat (eri aloilla ja tutkinnoissa ne ovat hyvin erilaisia)
  • milloin niitä suoritetaan eli tehdäänkö yksi vai useampia tutkintotilaisuuksia kerrallaan
  • missä niitä suoritetaan (ensisijaisesti aina työpaikalla)
  • ketkä tutkintotilaisuuksia tai ammattiosaamisen näyttöjä arvioi työpaikalla (työpaikkakouluttaja tai -ohjaaja ei toimi arvioijana näissä)
  • vaatiiko jotakin muuta esim. työjärjestelyjä työpaikaltanne

Vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin saat oppilaitoksen kouluttajalta.
Opetushallituksen sivuilta pääset myös tutustumaan tutkinnon perusteisiin, jossa on kuvattu ammattitaitovaatimukset ja tutkinnon arvioinnin kriteerit sekä näyttötutkinto-oppaaseen + videoon.
(Linkit näihin)