Oppiminen työpaikalla- mistä on kysymys?

Oppisopimuksessa kaksi eri oppimisen muotoa – käytäntö ja teoria – yhdistyvät.

Oppisopimusopiskelija oppii ja kehittyy tekemällä ja arvioimalla omaa työtään Työ on tärkein ympäristö oppimiseen, jossa työpaikan monipuolisia työtehtäviä hyödynnetään oppimisen välineenä. Oppilaitoksen opinnot tukevat ja täydentävät oppimista työpaikalla.

Työssä oppiminen on tarvelähtöistä. Oppiminen kohdistuu työpaikalle, työnantajalle ja oppisopimusopiskelijalle olennaisiin asioihin.

Oppiminen työssä on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Tavoitteet ja suunnitelmat laaditaan yhdessä työnantajan edustajan, työpaikkakouluttajan, oppisopimusopiskelijan, oppilaitoksen vastuukouluttajan ja oppisopimustoimiston yhteyshenkilön kanssa.

Työpaikkakouluttaja sekä työyhteisö tukevat oppimista. Vastuullinen työpaikkakouluttaja on oppisopimusopiskelijan   tukena, mutta muutkin työyhteisössä osallistuvat ohjaukseen tai sparraukseen.

Työssä oppiminen on pitkäjänteistä. Työssä oppimisen tavoitteiden ja suunnitelmien toteuttaminen edellyttää käytännön työssä tai kehittämistehtävissä syntyvän osaamisen kartuttamista. Siihen tarvitaan usein aikaa ja energiaa.

Työssä oppimisen myötä osaaminen jakaantuu koko työyhteisön kesken. Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto, jolla yrityksen osaamista voidaan siirtää pitkäjänteisesti  eteenpäin.

Lue lisää