Perehdytys osana ohjausta

Oppisopimusopiskelija on työpaikallanne työntekijän roolissa, jolta myös edellytetään työpanosta muiden rinnalla. Huolellinen perehdytys nopeuttaa opiskelijan kasvamista itsenäiseen työskentelyyn ja kehittymistä tuottavaksi työntekijäksi. Vaikka alussa ohjausta tarvitaan enemmän, keventää hyvä perehdytys ohjaustarvetta.

Perehdytys työyhteisöön

Työyhteisöllä on suuri merkitys opiskelijan oppimiselle. Kun opiskelija tuntee olevansa osa työyhteisöä, se motivoi oppimaan lisää. Työpaikkakouluttajana voit vaikuttaa siihen, että opiskelija tuntee olevansa osa joukkoa. Perehdytykseen liittyvien tehtävien jakaminen on hyvä tapa kytkeä työyhteisö mukaan ohjaamiseen.

Huolehtikaa esimiehesi kanssa, että

  • työyhteisönne saa tiedon oppisopimusopiskelijasta, hänen opinnoistaan ja työtehtävistään
  • opiskelija tuntee olonsa tervetulleeksi työpaikallenne
  • tutustuu muihin työyhteisön jäseniin
  • saa asianmukaisen perehdytyksen työtehtäviin
  • tutustuu myös muihin ohjaustehtävään osallistuviin työntekijöihin

Koska oppisopimusopiskelija on työntekijän asemassa, on hyvä, että hän erottuu muista työssäoppijoista. Perehdytyksessä on hyvä huomioida, onko oppisopimusopiskelijalla mahdollisesti kokemusta työelämästä ja sen pelisäännöistä kuten työehtosopimuksista, vakuutus- ja työsuojeluasioista, työturvallisuuteen ja vaitioloon liittyvistä seikoista.

Perehdytys työtehtäviin

Työpaikkakouluttaja huolehtii, että opiskelija pääsee tekemään tutkinnon tavoitteen mukaisia monipuolisia tehtäviä. Tämä voi tarkoittaa käytännössä perehdytyksen lisäksi työjärjestelyjä, työvuorojen suunnittelua tai toimimista yhteistyössä näitä tehtäviä hoitavien henkilöiden kanssa.

Kun työsuhteessa toimiva ammattilainen kehittää osaamistaan oppisopimuskoulutuksessa, tarkoittaa se usein suoritettavan tutkinnon mukaisten, uusien työtehtävien liittämistä työnkuvaan. Oppisopimus perustuu aina siihen, että uusia opiskeltavia asioita pitää pystyä myös käytännössä harjoittelemaan. Uudet työtehtävät vaativat nekin usein perehdytystä.

Laatikkoon: lataa perehdytysopas täältä