Roolini työpaikalla

Perehdyttäjä

Aloittavalla opiskelijalla on mielessään monta kysymystä ja asiaa. Mitkä ovat tehtäviäni? Mitä minulta odotetaan? Mistä asioista minun on otettava vastuuta?

Oppisopimusopiskelija on työpaikallanne työntekijän asemassa. Kun panostat perehdytykseen, autat opiskelijaa sopeutumaan: hän pääsee nopeasti osaksi työyhteisöänne ja pääsee työskentelemään itsenäisesti.

Huolehdi esimiehesi kanssa, että työpaikkanne työntekijät saavat tiedon opiskelijan tulosta, opinnoista sekä työtehtävistä. Myös työyhteisönne muut jäsenet voivat ottaa roolinsa perehdytyksessä. Kun opiskelija tuntee olevansa osa työyhteisöä, se motivoi myös oppimaan. Työpaikkakouluttajana voit vaikuttaa siihen, että opiskelija tuntee tulevansa osaksi työpaikkanne joukkuetta.

Kun jo työsuhteessa toimiva opiskelija kehittää osaamistaan oppisopimuskoulutuksessa, tarkoittaa se suoritettavan tutkinnon mukaisten, uusien työtehtävien liittämistä työnkuvaan. Muistathan siis perehdyttää myös vanhat tekijät uusiin töihin.

Mahdollistaja

Tehtäväsi on huolehtia, että opiskelija pääsee tekemään tutkinnon tavoitteen mukaisia monipuolisia tehtäviä.
Tämä voi tarkoittaa käytännössä työjärjestelyjä, työvuorojen suunnittelua tai toimimista yhteistyössä näitä tehtäviä hoitavien henkilöiden kanssa.

Opiskelija oppii parhaiten, kun hän saa osallistua uusiin työtilanteisiin. Käytä hyödyksi kaikki uudet työtehtävät: käy opiskelijan kanssa läpi mitä teette, miksi ja miten. Arvioikaa lopuksi, miten työ sujui, kuinka opiskelija suoriutui ja onko totutuissa käytännöissä hiomista.

Työpaikkakouluttajana toimit myös linkkinä työnantajan, opiskelijan ja työyhteisön välillä. Kerro opiskelijalle työpaikastanne, työkäytännöistä ja työpaikkanne tavoista. Osa tästä tiedosta voi olla näkymätöntä, kokemukseen pohjautuvaa. Sellainen tieto siirtyy eteenpäin vain yhteisissä keskusteluissanne ja tapaamisissanne.

Parhaiten tällaisen tiedon välittäminen onnistuu, kun sinulla on työnkuva, joka tarjoaa näkemyksen työpaikkasi toiminnasta ja tavoitteista. Toisaalta voit olla opiskelijan opintojen kautta jakamassa uutta osaamista työyhteisöönne. Opiskelijan oppiminen näkyy parhaiten, kun hän alkaa soveltaa oppilaitoksessa oppimiaan asioita työpaikalle ja hänen toimintatapansa kehittyvät.