Osallistun yhteiseen suunnitteluun

Hyvällä suunnitelmalla varmistat oppimisen

Oppisopimuskoulutuksen alussa tarvitsette yhteisen suunnitelman, jotta kaikki osapuolet saavat kokonaiskuvan ja yhteisen ymmärryksen opiskelijan koulutuksesta ja sen toteutuksesta. Suunnittelu on kuin kartan piirtämistä. Siihen merkitään reitti, jonka avulla opiskelija pääsee perille.

Suunnittelussa ovat mukana

  • tuleva opiskelija
  • oppisopimustoimiston edustaja
  • työpaikalta työnantaja ja sinä työpaikkakouluttajana
  • mahdollisuuksien mukaan myös oppilaitoksen vastuukouluttaja.

Samalla kaikkien osapuolien odotukset ja tavoitteet on hyvä käydä yhdessä läpi. Tarvitsette selkeän suunnitelman siitä, miten työpaikalla tapahtuva oppiminen, opetuspäivät oppilaitoksessa ja tutkintotilaisuudet vuorottelevat ja tukevat toisiaan.

Pohtikaa mitä asioita opitaan parhaiten työpaikalla ja mitä oppilaitoksessa. Koulutus suunnitellaan niin, että työpaikalla ja oppilaitoksessa opitut asiat täydentävät toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Jo ennen yhteistä suunnittelua sinun täytyy työpaikkakouluttajana tutustua

  • oppisopimuskoulutuksen periaatteisiin
  • opiskelijan tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin
  • koulutuksen sisältöön.

Jos oppisopimuskoulutus ei ole sinulle ennalta tuttua, kannattaa sinun osallistua työpaikkakouluttajien starttivalmennukseen tai pyytää perehdytystä työpaikallasi toteutettavaksi. Voit myös tutustua itsenäisesti valmennuksen sisältämiin materiaaleihin.