Tutkintotilaisuuksien suunnittelu

Näyttötutkinnon tutkintotilaisuudet ovat käytännön työssä toteutettavia tilaisuuksia, joissa opiskelija osoittaa osaamisensa. Tutkinnon osia voidaan suorittaa joustavasti työtehtäviin limittyen, ja ne toteutetaan yleensä työpaikalla. Tutkintotilaisuuksia voi olla tutkinnon laajuudesta riippuen kahdesta jopa seitsemään.

Järjestävä oppilaitos suunnittelee niiden sisällöt ja aikataulut yhdessä opiskelijan ja työpaikan kanssa. Tuloksena syntyy tutkinnon suorittamissuunnitelma, jossa on kuvattu alustava aikataulu tutkintotilaisuuksille, arvioijat sekä se, millä tavalla osaaminen osoitetaan.

Ennen kuin opiskelija osallistuu tutkintotilaisuuteen, hän suunnittelee miten osaaminen tilaisuudessa näytetään. Opiskelija laatii suunnitelman tutkinnon osa kerrallaan. Vastuukouluttajan pitää hyväksyä tutkintotilaisuuden suunnitelma, jotta opiskelija voi osallistua tutkintotilaisuuteen. Usein opiskelija joutuu täydentämään suunnitelmaansa, ennen kuin se menee läpi.

Sinä työpaikkakouluttajana tunnet parhaiten opiskelijan osaamisen.

Ennen tutkintotilaisuutta oppilaitoksen vastuukouluttaja varmistaa sinulta, onko opiskelijalla riittävä osaaminen tutkintotilaisuuteen.

Tutkintotilaisuus järjestetään aina kun mahdollista opiskelijan työpaikalla arkisia työtehtäviä tehden. Tutkintotilaisuus kestää tietyn ajanjakson, jonka aikana työskentelyä arvioidaan. Ajanjakso voi vaihdella parista päivästä viikkoon riippuen kokonaisuudesta ja työtehtävistä. Opiskelijan osaamista arvioidaan eri tavoin, ja arviointi perustuu tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin.

Tutkintotilaisuuksien arvioijina eivät voi toimia opiskelijan työpaikkakouluttaja ja vastuukouluttaja, koska he ovat jäävejä. Niinpä vastuukouluttajan, sinun ja muiden työpaikan edustajien pitää keskustella jo opintojen suunnitteluvaiheessa, ketkä olisivat sopivia arvioijia. Arviointi tehdään aina kolmikanta-arviointina, jolloin arvioijina toimivat oppilaitoksen, työnantajan ja työntekijöiden edustaja. Oppilaitokset järjestävät työpaikan edustajille tutkintotilaisuuksien arvioijakoulutuksia.