Työssä oppimisen suunnittelu

Suunnitelkaa yhdessä työssä oppimista

Oppiminen työpaikalla on oppisopimuskoulutuksen perusta, ja siksi työssä oppimisen suunnittelu on tärkeää. Apuna tässä ovat tutkinnon perusteet, joiden mukaisia työtehtäviä työpaikalla on tarkoitus järjestää.

Suunnitelkaa työtehtävät työpaikan oppimismahdollisuuksien mukaan ja laatikaa oppimiselle tavoitteet. Varmistakaa tutkinnon perusteista, että opiskelijan on mahdollista työskennellä kaikissa tutkinnon tavoitteisiin tähtäävissä työtehtävissä. Tarvittaessa voitte tehdä erityisjärjestelyjä ja sopia jonkin osuuden toteuttamisesta eri työpisteissä, toimipaikassa tai jopa eri yrityksessä. Tästä ulkopuolisessa yrityksessä tapahtuvasta jaksosta järjestelystä sovitaan aina oppisopimustoimiston kanssa.

Työpaikalla on hyvä keskustella myös opiskelijan ohjauksesta ja arvioinnista oppisopimuskoulutuksen aikana. Kaikkea ei työpaikalla tarvitse tai aina voi oppia. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppilaitoksessa järjestettävän koulutuksen tulisi tukea ja täydentää toisiaan.

Sovitut asiat kannattaa kirjata erilliseen työssä oppimisen suunnitelmaan. Voitte hyödyntää tätä suunnitelmaa myöhemmin, kun arvioitte opiskelijan oppimista ja osaamisen kehittymistä.