Suunnittelu alkaa tästä

Mitkä ovat osapuolten asettamat odotukset ja tavoitteet koulutukselle

●      Ketkä kaikki oppivat ja hyötyvät koulutuksesta?

●      Mitkä ovat työnantajan koulutustarpeet ja odotukset?

●      Kuka toimii vastuullisena työpaikkakouluttajana?

●      Mitä odotuksia oppilaitoksella ja oppisopimustoimistolla on koulutukselle?

 

Opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja aiempi osaaminen

●      Mitkä ovat opiskelijan tavoitteet opiskelulle?

●      Mitä opiskelija osaa jo hyvin ja mitä olisi vielä opittava suhteessa tutkinnon perusteisiin?

 

Tutkinnon perusteet ja niissä kuvattu osaaminen sekä työpaikan toiminta ja työtehtävät, joissa opiskelija tulee työskentelemään

●      Millaiset raamit tutkinnon perusteet antavat koulutukselle?

●      Miten tutkinnon perusteet ja opiskelijan työtehtävät vastaavat toisiaan?

●      Mitkä työtehtävät tukevat parhaiten tavoitteiden saavuttamista?

●      Tarvitaanko erityisjärjestelyjä oppimisen järjestämiseksi työpaikalla?

●      Mitä asioita työpaikalla tehdään ja opitaan tiettynä aikoina?

 

Oppilaitoksen tarjoama tietopuolinen koulutus