Työpaikkaohjaaja vai -kouluttaja?

Työssä oppiminen on työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä toteutettavaa tavoitteellista ja ohjattua koulutusta. Työssä oppimista kuuluu eri koulutusmuotoihin eri mittaisia kokonaisuuksia.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien ohjaajista käytetään kahta nimikettä, työpaikkaohjaaja ja työpaikkakouluttaja. Molempien roolin perusajatuksena on ohjata ja tukea opiskelijan ammattitaidon kehittymistä työpaikalla käytännön työtehtävissä.

Ammatillista koulutusta toteutetaan myös monella eri tavalla, joten käytössä on monenlaisia samaa tavoitetta kuvaavia termejä kuten työssäoppiminen sekä työpaikalla tapahtuva oppiminen.

Työssä oppiminen ammatillisessa koulutuksessa

  1. Nuorten oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa ammatillisiin perustutkintoihin kuuluu työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa. Työssäoppiminen voi olla myös laajennettua, jolloin jaksot ovat pidempiä. Oppilaitos vastaa työssäoppimisen käytännön järjestelyistä, ja niistä tehdään kirjallinen sopimus oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Opiskelija osallistuu myös itse työssäoppimisjaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Työssäoppijoita kutsuttiin aikaisemmin harjoittelijoiksi, ja he suorittavat tutkintonsa ammattiosaamisen näyttöinä oppilaitoksissa ja työpaikoilla.
  2. Näyttötutkinto on yksi tapa suorittaa ammatillinen tutkinto. Se on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa ammattitaito osoitetaan työelämässä. Näyttötutkintoina voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja sekä erikoisammattitutkintoja. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa.
  3. Oppisopimuskoulutus toteutetaan useimmiten näyttötutkintona. Työssä oppimisesta käytetään oppisopimuskoulutuksessa termiä työpaikalla tapahtuva oppiminen / koulutus. Oppisopimuskoulutuksen järjestelyistä sovitaan aina yhteistyössä työpaikan, oppilaitoksen ja opiskelijan kesken oppisopimustoimiston johdolla.

Kaikissa em. koulutusmuodossa työpaikkakouluttajalla sekä työpaikoilla on tärkeä rooli opiskelijan ammatillisen kehittymisen mahdollistajana.

Lue lisää työpaikalla oppimisesta