Työyhteisö osallistuu ohjaukseen

Miten työyhteisösi osallistuu ohjaustehtävän toteuttamiseen?

Sinulla työpaikkakouluttajana on nimetty vastuu ohjauksesta, mutta myös koko työyhteisöllä on oma osuutensa opiskelijan perehdyttämisessä työtehtäviin ja työyhteisön jäseneksi. Jotta työyhteisösi tietää, mistä on kysymys, on hyvä keskustella ja sopia esimiehen kanssa siitä, miten työyhteisö saadaan tietoiseksi tai osallistumaan ohjaukseen. Kun työyhteisö on tietoinen sinun ja opiskelijan rooleista, voivat he toimia parhaiten myös myös sinun tukenaasi.

Työyhteisö voi edistää oppisopimusopiskelijan työssä oppimista:

  • tarjoamalla työn ja osaamisen kehittämiseksi monipuolisia keinoja kuten työkiertoa
  • ottamalla mukaan työn yhteiseen tekemiseen
  • tuottamalla ja jakamalla uutta tietoa kaikkien työntekijöiden hyödynnettäväksi
  • tekemällä tietolähteiden käytöstä helppoa ja tarjoamalla menetelmiä tiedon jakamiseen
  • dokumentoimalla toimintatapoja (esim. prosessikuvaukset ja toimintaohjeet)

Opiskelijan kanssa toimiminen, työtehtävien ohjaaminen ja niiden tietoinen tarkastelu voivat hioa myös työpaikkanne työkäytäntöjä ja toimintatapoja. Kun muutkin työyhteisön jäsenet osallistuvat, kehitätte samalla yhteistä työtänne.

Työpaikka toimii oppimisympäristönä, jossa voidaan nähdä erilaisia oppimisen prosesseja ja tasoja. Näitä on kuvattu alla olevassa kuvassa.

Kuva: Etevä työpaikka