Välineitä arviointiin

Työpaikkakouluttaja arvioi aina opiskelijan kehittymistä työtehtävissä. Työsuorituksen lisäksi arviointitietoa voidaan saada mm. seuraavin välinein:

Lähtötilanteen arviointiin voit käyttää esim.

  • Osaan.fi – palvelussa voi arvioida tutkintoon vaadittavaa ammattitaitoa jo opintojen alussa.

Palvelussa on neliportainen arviointivalikko: 1=en osaa, 2=osaan hiukan, 3=osaan melko hyvin, 4=osaan hyvin. Arvioinnin voi tallettaa itselleen ja sitä voi täydentää osaamisen karttuessa.

Opintojen aikana

Työpaikkakouluttaja saa tietoa opiskelijan osaamisesta esimerkiksi

  • havainnoimalla työn tekoa ja keskustelemalla havainnoista
  • väliarviointikeskusteluissa
  • opiskelijan oppimistehtävien avulla
  • oppimispäiväkirjasta, työselostuksista, selvityksistä, raporteista
  • asiakaspalautteista ja työyhteisön muilta jäseniltä saadut palautteista

Opintojen päättyessä

  • Kun oppisopimus päättyy, päättöarviointikeskustelu käydään samaan tapaan kuin väliarvioinnissa
  • Keskustelussa arvioidaan opiskelijan osaamista työssä koulutuksen päättyessä