Vinkkejä haasteisiin

Onko sinulla ollut ohjaajana haasteellisia tilanteita? Haasteelliset tilanteet voivat liittyä ohjaukseen ja työhön liittyviin muutoksiin ja organisointiin, oppilaitoksen opintoihin, opintojen etenemiseen ja tutkintotilaisuuksiin. Ne voivat liittyä myös opiskelijan henkilökohtaisiin asioihin, motivaatioon, vuorovaikutukseen tai eri osapuolten väliseen yhteistyöhön tai sinun omaan elämäntilanteeseesi tai motivaatioosi.

Puheeksi ottaminen

Sinun on hyvä tietää, että haasteita ei tarvitse ratkaista yksin. Jos sinulle on epäselvää, kenelle asia kuuluu, voit kysyä vinkkiä esimieheltäsi tai oppisopimustoimistosta. Mikäli koet, että tarvitset lisää osaamista ohjaamiseen, kannattaa tutustua myös oman oppisopimustoimistosi työpaikkakouluttajille tarkoitettuun koulutustarjontaan.

Puheeksi ottaminen haasteellisissa tilanteissa on tärkeää. Kannattaa pohtia, onko haaste sen luonteinen, että pystyt sen itse työyhteisösi tai esimiehesi tuella ratkaisemaan vai tarvitaanko asian ratkaisemiseen oppilaitoksen kouluttajan tai oppisopimustoimiston yhteyshenkilön apua. Oppisopimustoimiston yhteyshenkilön kanssa asioista voit keskustella luottamuksellisesti.

Puheeksi ottamisen keinoja:

  • Hyvän vuorovaikutussuhteen ja ilmapiirin luominen
  • Suorien kysymysten käyttäminen
  • Havaintojen ja perustelujen esittäminen
  • Konkreettisten tilanne-esimerkkien ja tapahtumien käyttäminen
  • Vaihtoehtoisten näkökulmien tarjoaminen opiskelijalle harkittavaksi
  • Vaikutusten ja seuraamusten tutkiminen eri osapuolten näkökulmasta
  • Johtopäätösten tekeminen
  • Toimintatavasta ja seurannasta sopiminen