Millainen on hyvä arviointi?

Hyvä osaamisen arviointi perustuu aina kriteereihin ja osaamistavoitteisiin. Osaamisen arviointi varmistaa, että opiskelijalla on se osaaminen, mitä tutkinnon perusteissa on määritelty.

Osaamisen arviointi onnistuu kun

– Arvioijat ovat perehtyneet tehtäväänsä ja tekevät yhteistyötä ennen näyttöä, sen aikana ja sen jälkeen.

– Opiskelija ja arvioijat ovat perehtyneet tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.

– Näyttö on etukäteen hyvin suunniteltu. Käytännön työtehtävät mahdollistavat tutkinnon perusteiden mukaisia toimintoja työtehtävissä ja niiltä osin kuin se ei ole mahdollista on suunniteltu muita osaamisen osoittamisen tapoja.

– Kaikki osapuolet ovat tietoisia osaamisen osoittamisen/ näytön kokonaisuudesta ja motivoituneita toimimaan omassa tehtävässään.

– Vuorovaikutus on aktiivista, ammatillista ja rakentavaa.