Arvioin näyttöjä työpaikalla

Näytöt ovat tärkeitä ammatillisten tutkintojen suorittamisessa. Niissä opiskelija tekee osaamisensa näkyväksi ja se paketoidaan arvioitavaksi osaamiskokonaisuudeksi (tutkinnon osa), jotka näkyvät myös opiskelijan todistuksessa.

Opiskelija näyttää osaamisensa pääasiallisesti työpaikalla. Työpaikan rooli näyttöjen kannalta onkin merkittävä. Ensin opiskelija hankkii tavoitteena olevan osaamisen ja se arvioidaan työpaikalla. Lisäksi työelämän edustaja osallistuu myös näyttöjen arviointiin.

Näytöt arvioidaan tutkinnon osittain. Arviointi antaa tietoa, miten opiskelijan osaaminen vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia ko. tutkinnon osassa. Ammattitaitovaatimukset ovat valtakunnallisia kriteereitä.

Näyttöjen arviointiasteikko riippuu suoritettavasta tutkinnosta.
– Ammatillisissa perustutkinnoissa asteikolla 1-5 / hylätty.
– Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyväksytty / hylätty.

Arvioijina ovat työelämän edustaja ja opettaja yhdessä. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus arvioida omaa osaamistaan. Itsearviointi ei kuitenkaan vaikuta arviointipäätökseen. Tarvittaessa opiskelija voi täydentää näyttöä muilla menetelmillä (esim. keskustelu, aiemmin dokumentoidut työsuoritukset, työnäytteet tms.)

Kun toimit näytön arvioijana
Olet ammattitaitoinen oman alasi osaaja
Tunnet arvioimasi tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, tutkinnon perusteet ja osaamistavoitteet
Olet perehtynyt riittävästi arviointiin
Et ole jäävi arvioimaan, esimerkiksi opiskelijan sukulainen tms.
Opettaja on perehdyttänyt sinut osaamisen arviointiin

Arviointi suoritetaan ja arvioinnista päätetään aina yhdessä arviointikeskustelussa näytön päätteeksi. Opiskelija ei itse osallistu arvioinnista päättämiseen. Näytön jälkeen arvioijat tekevät yhdessä arviointipäätöksen, joka annetaan heti tiedoksi opiskelijalle.

Opiskelijan oikeus on saada tietoonsa perustelut ja hänellä on mahdollisuus pyytää arviointiin tarkistamista / oikaisua 14 vrk kuluessa tiedoksi saamisesta.

Näytöt toteutuvat eri tavalla eri aloilla. Yllä kuvatut peruslähtökohdat ovat kaikille aloille samat. Lisätietoja saat oppilaitoksesta. Arviointikriteerit kaikista tutkinnoista löytyvät https://eperusteet.opintopolku.fi

Onnistuneen osaamisen arvioinnin / näytön edellytyksiä:
– Arvioijat ovat perehtyneet tehtäväänsä ja tekevät yhteistyötä ennen näyttöä, sen aikana ja sen jälkeen.
– Opiskelija ja arvioijat ovat perehtyneet tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.
– Näyttö on etukäteen hyvin suunniteltu. Käytännön työtehtävät mahdollistavat tutkinnon perusteiden mukaisia toimintoja työtehtävissä ja niiltä osin kuin se ei ole mahdollista on suunniteltu muita osaamisen osoittamisen tapoja.
– Kaikki osapuolet ovat tietoisia osaamisen osoittamisen/ näytön kokonaisuudesta ja motivoituneita toimimaan omassa tehtävässään.
– Vuorovaikutus on aktiivista, ammatillista ja rakentavaa.

nettikuvat4