Arvioin osaamista työpaikalla

Näytöt ovat tärkeitä ammatillisten tutkintojen suorittamisessa. Niissä opiskelija tekee osaamisensa näkyväksi ja se paketoidaan arvioitavaksi osaamiskokonaisuudeksi (tutkinnon osa), jotka näkyvät myös opiskelijan todistuksessa.

Työpaikan rooli näyttöjen kannalta on merkittävä, sillä työelämän edustaja osallistuu aina näyttöjen arviointiin ja suunnitteluun. Opiskelija näyttää osaamisensa pääasiallisesti työpaikalla.

Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan näytöissä tutkinnon osittain. Arviointi antaa tietoa, miten opiskelijan osaaminen vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia ko. tutkinnon osassa. Ammattitaitovaatimukset ovat valtakunnallisia kriteereitä.

Näyttöjen arviointiasteikko riippuu suoritettavasta tutkinnosta.
– Ammatillisissa perustutkinnoissa asteikolla 1-5 / hylätty.
– Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyväksytty / hylätty.

Arvioijina ovat työelämän edustaja ja opettaja yhdessä. Opiskelijalla annetaan mahdollisuus arvioida omaa osaamistaan, mutta itsearviointi ei kuitenkaan vaikuta arviointipäätökseen. Tarvittaessa opiskelija voi täydentää näyttöä muilla menetelmillä (esim. keskustelu, aiemmin dokumentoidut työsuoritukset, työnäytteet tms.).

Kun toimit näytön arvioijana
– Olet ammattitaitoinen oman alasi osaaja
– Tunnet arvioimasi tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, tutkinnon perusteet ja osaamistavoitteet
– Olet perehtynyt riittävästi arviointiin
– Et ole jäävi arvioimaan, esimerkiksi opiskelijan sukulainen tms.
– Opettaja on perehdyttänyt sinut osaamisen arviointiin

Arviointi suoritetaan ja arvioinnista päätetään aina yhdessä arviointikeskustelussa näytön jälkeen. Opiskelija ei itse osallistu arvioinnista päättämiseen. Näytön jälkeen arvioijat tekevät yhdessä arviointipäätöksen, joka annetaan heti tiedoksi opiskelijalle.

Opiskelijan oikeus on saada tietoonsa perustelut ja hänellä on mahdollisuus pyytää arviointiin tarkistamista / oikaisua 14 vrk kuluessa tiedoksi saamisesta.

Näytöt toteutuvat eri tavalla eri aloilla. Yllä kuvatut peruslähtökohdat ovat kaikille aloille samat. Lisätietoja saat oppilaitoksesta. Arviointikriteerit kaikista tutkinnoista löytyvät https://eperusteet.opintopolku.fi

nettikuvat4