Arvioinnin kohteet työpaikalla

Jotta voit perustellusti arvioida oppimista, sinun täytyy tuntea oppimisen tavoitteet. Ohjaajana sinun tulee tutustua opiskelijasi tutkinnon perusteisiin. Opettaja auttaa sinua tulkitsemaan ja sovittamaan niitä työpaikkanne toimintaan.

Sivun sisällöt päivittyvät alkuvuoden aikana.

Oppimisen tavoitteet eli ammattitaitoon liittyvät vaatimukset löytyvät ammatillisen tutkinnon perusteista. Niissä kuvatuilla arvioinnin kohteilla ja kriteereillä tarkoitetaan niitä taitoja ja osaamista, joita omalla alalla tarvitaan. Ne voidaan jaotella esimerkiksi

 • ammatilliseen osaamiseen:
  • Hallitseeko opiskelija työmenetelmät ja välineet?
  • Hallitseeko opiskelija työprosessin?
  • Osaako opiskelija suunnitella työtään?
  • Onko työturvallisuus hallussa?
 • työelämän sosiaalisiin taitoihin:
  • Sopeutuuko opiskelija työyhteisöön?
  • Onko opiskelija aktiivinen ja omatoiminen?
  • Sujuuko yhteistyö muiden kanssa, millaiset ovat opiskelijan vuorovaikutustaidot?
 • suunnittelu- ja kehitysvalmiuksiin:
  • Kuinka suunnitelmallista ja järjestelmällistä opiskelijan toiminta on?
  • Miten opiskelija ratkoo ongelmia?
  • Osaako opiskelija antaa ja ottaa vastaan palautetta asianmukaisesti?

Monet tutkinnot ovat laajoja ja ne soveltuvat eri aloille. Ovatko opiskelijasi arvioinnin kohteet sinulle selviä? Mitä ne tarkoittavat sinun ammattialallasi ja työpaikallasi?