Millaisesta arvioinnista on hyötyä?

Kun mietit, millainen arviointi ja palaute palvelisi sinua itseäsi kehittymään, pääset lähelle hyödyllisen arvioinnin ajatusta. Arviointi on hyödyllisintä, kun se on jatkuvaa, kehittävää ja oikeudenmukaista.

Sivun sisällöt päivittyvät alkuvuoden aikana.

Jatkuva arviointi

 • arviointia tehdään pitkin matkaa – ei vain lopussa
 • seuraat opiskelijan kehittymistä ja tuet oppimista sen eri vaiheissa
 • arviointi on jatkuvaa, kun palautteen antaminen, ohjauskeskustelut ja arviointikeskustelut vuorottelevat
 • johtaa jatkotoimenpiteisiin

Lue alta lisää itsearvioinnista, kehittävästä, kriteereihin perustavasta arvioinnista.

Sanapilvet_web4Opiskelijan itsearviointi

 • itsearvioinnissa oppija arvioi omia onnistumisiaan ja kehittymisen kohteitaan
 • itsearviointi vahvistaa oppimista
 • tulevaisuuden työelämätaidoissa korostuvat itsearviointi ja itsetuntemuksen taidot
 • itsearviointia voit hyödyntää palautteen antamisen pohjana

Reilu ja oikeudenmukainen arviointi

 • arviointi on reilua ja oikeudenmukaista kun arviointi perustuu kriteereihin. Niitä ei tarvitse itse keksiä.
 • tutkintojen ja tutkinnon osien arvioinnin kohteet löytyvät ammatillisen tutkinnon perusteista. Linkki e-perusteet.
 • arviointi on myös herkkä laji.  Muistathan, että kohdennat arvioinnin ammatillisen osaamisen kehittymiseen ja tarvittavien tietojen ja taitojen oppimiseen.

Kehittymisen mahdollistava arviointi

 • ammattilaiseksi tai ammattilaisena ei kasveta hetkessä
 • kehittymistä tapahtuu hitaasti, joskus sykäyksittäin
 • kannustava ja positiivinen palaute on meille kaikille tärkeää – myös ohjaajille
 • kun pyydät palautetta ohjauksesta, saat myös itse kehittymisen mahdollisuuden. Näin tiedät, miten suunnata ohjausta jatkossa.