Työpaikkojen käytäntöjä opiskelijan oppimisen arviointiin

Työpaikat ovat erilaisia – myös sen suhteen miten opiskelijan oppimisen arviointia kannattaa toteuttaa.  Arviointikäytännöt vaihtelevat riippuen siitä tehdäänkö työtä päivittäin yhdessä, kohdataanko tietyissä vuoroissa vai tavataanko viikon välein? Arviointien aikatauluttaminen ja kalenterivaraukset helpottavat ohjausta ja arviointia.

Sivun sisällöt päivittyvät alkuvuoden aikana.

Arkipäivän arviointia

 • Havainnoi opiskelijan päivittäistä työskentelyä.
 • Keskustele opiskelijan kanssa havainnoistasi
 • Rohkaise opiskelijaa itse arvioimaan omaa toimintaansa työssä
 • Anna palautetta ja kannusta

Kun arviointi on jatkuvaa, opiskelija saa riittävää palautetta kehittymisestään työssä. Palaute ohjaa ja motivoi opiskelijaa kehittymään. Pyydä myös palautetta ohjaustyöstäsi.

Säännöllisiä keskusteluja

Varatkaa arvioinnille oma aika. Järjestä opiskelijasi kanssa säännöllisesti ohjauskeskusteluja. Keskusteluissa on tarkoitus ohjata opiskelijaa arvioimaan itse omaa edistymistään ja kertomaan kokemuksistaan. Samalla kannustat ja ohjaat opiskelijaa etenemään oikeaan suuntaan. Vaihtakaa ohjauskeskustelun tietoja opettajan kanssa.

Suunniteltua arviointia

Saattaa olla, että ette tee työtä opiskelijan kanssa samoissa työvuoroissa, on arviointiaikoja hyvä suunnitella etukäteen.
Jos et työskentele opiskelijan kanssa päivittäin

 • Sovi säännöllisistä tapaamisista opiskelijan kanssa
 • Hyödyntäkää opiskelijan itsearviointia keskustelun pohjana. Voit myös kerätä arviointitietoa muilta työyhteisön jäseniltä, esimiehiltä ja asiakkailta. Voit myös pyytää opiskelijaa tuomaan mukanaan muuta palautetta: oppimistehtävistä, portfolioista tai muista työpaikoista
 • Keskustelkaa siitä, mitä opiskelija on työpaikalla tehnyt, oppinut ja missä kehittynyt. Sopikaa myös  jatkosta miten jakson jälkeen edetään.

Vaikka ette tapaakaan päivittäin, säännöllisellä arvioinnilla varmistetaan, että opiskelija saa palautetta kehittymisestään pitkin matkaa – ei vain lopussa. Palaute ohjaa ja motivoi opiskelijaa kehittymään oikeaan suuntaan.

Arviointia työyhteisössä

Jos olette jakaneet ohjaamista usean ohjaajan kesken, työpaikkaohjaajaksi nimetty henkilö kokoaa arviointitiedon muilta ohjaajilta.

Arviointiin liittyviin keskusteluihin voivat osallistua myös työyhteisönne muut jäsenet, jotka ovat mukana opiskelijan ohjaamisessa.

 • työyhteisön osallistuessa ohjaukseen ja arviointiin oppiminen jakaantuu ja tulee näkyväksi muillekin
 • arvioinnin avulla voitte tunnistaa mitä hyötyä opiskelijan oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä on työpaikan toiminnalle
 • voitte varmistaa, että työyhteisö tietää missä opiskelijan kanssa mennään

Useita opiskelijoita

Usein työpaikoilla on useita opiskelijoita ohjattavana. Arvioinnissa ja ohjauksessa voidaan hyödyntää vertaisryhmää. Vertaisryhmä voi vertailla oppimiaan asioita ja keskustella niistä.

 • Sovi säännöllisistä tapaamisista oppijoiden kanssa.
 • Hyödyntäkää kunkin itsearviointia keskustelun pohjana.
 • Keskustelkaa ja vertailkaa, mitä opiskelijat ovat työpaikalla tehneet, oppineet ja kehittyneet. Tehkää suunnitelmaa, miten sovittuja tavoitteita viedään eteenpäin ja toteutetaan käytännössä.

Miettikää millaiset arviointi- ja ohjauskäytänteet sopivat oman työpaikkanne toimintaan ja arjen aherrukseen.