Arvioin oppimista työpaikalla

Sivun sisällöt päivittyvät alkuvuoden aikana.

Arviointi on tärkeä osa oppimista. Jatkuva ja säännöllinen arviointi rakentaa välietappeja oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen. Arviointi antaa tietoa ja palautetta siitä mitä on opittu ja mitä pitää vielä oppia. Ilman arviointia oppiminen voi jäädä näkymättömiin.

Ammatillinen opiskelija saa arviointia ja palautetta monipuolisesti: työpaikalla, oppilaitoksessa ja osoittamalla osaamistaan näytössä. Opettaja vastaa opiskelijan osaamisen arvioinnista näytöissä ja arviointien kokoamisesta. Palautteen antaminen ja oppimisen arviointi työssäoppimisen aikana on olennainen osa ohjausta ja työpaikkaohjaajan roolia ja tehtävää. Opettaja ohjaa ja tukee myös työpaikkaohjaaja tässä tehtävässä.

Opiskelijat ja työpaikat ovat erilaisia ja arvioinnin toteuttaminen vaihtelee sen mukaan. Päivittäin opiskelijan kanssa tai eri toimipisteissä työskenteleminen tarkoittaa erilaisia ratkaisuja arvioinnin suhteen. Ohjaajan rooli arvioijana muuttuu myös opiskelijan kehittyessä. Yhteistä on aina, että arviointi- ja keskusteluaikoja kannattaa varata kalenteriin säännöllisesti.

Arviointi  ja palaute on hyödyllistä, kun sitä tehdään pitkin matkaa ei vain lopussa. Jatkuvaan arviointiin sisältyy vuorotellen opiskelijan työtehtävien seurantaa, palautetta, opiskelijan itsearviointia ja etukäteen sovittuja ohjauskeskusteluja. Hyvä arviointi on reilua ja oikeudenmukaista ja se motivoi ja kannustaa oppijaa oppimistavoitteisiin pääsemisessä. Se perustuu aina tutkinnon perusteista löytyviin kriteereihin, jotka ohjaajan tulee tuntea.

Monet ohjaajat kokevat opiskelijan arvioinnin haastavaksi. Kun ajattelet arviointia työpaikkanne toiminnan – ja prosessien laadun yllä pitona, kiinnittyy arviointi myös työpaikkanne arkeen. Arviointiosaamista kannattaa kehittää, sillä oman sekä muiden työn arviointi ja kehittäminen on yksi tärkeimmistä työelämässä tarvittavista osaamisista.

 

nettikuvat4