Mihin arviointia tarvitaan?

Arviointi on osaamisen kehittymisen seurantaa. Se antaa tietoa niin arvioijalle kuin oppijallekin.  Jos matkalla eksyy, arviointi palauttaa oikealle polulle ja suuntaa toimintaa oikeisiin asioihin.

Sivun sisällöt päivittyvät alkuvuoden aikana.

Arvioinnilla on keskeinen rooli ohjauksessa

  • se antaa palautetta oppimisesta ja mahdollisuuden suunnitella ohjausta eteenpäin

Arviointia ja seurantaa tekevät

  • opettaja, työpaikkaohjaaja sekä usein myös muu työyhteisö

Arvioinnista saatava hyöty on vastavuoroinen.

  • sen avulla myös ohjaaja voi suunnata ja kehittää omaa ohjaustaan
Arviointi on myös tärkeä väline opettajan kanssa tehtävässä yhteistyössä
  • opettaja on arvioinnin ammattilainen ja häneltä saat vinkkejä arvioinnin toteuttamiseen

Opettaja ei ole päivittäin seuraamassa opiskelijan kehittymistä. Sinun tehtäväsi ohjaajana onkin ohjata, seurata ja arvioida työpaikalla tapahtuvan oppimisen etenemistä. Yhdessä opettajan kanssa voitte vaihtaa tilannetietoja opiskelijan kehittymisestä.

Kun osaaminen johonkin tutkinnon osaan on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti, näyttöihin  liittyvät valmistelut, suunnittelut ja aikatauluttamiset voidaan aloittaa yhteistyössä opettajan kanssa.


Sanapilvet_web5