Mihin osaamisen arviointia tarvitaan?

Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen arvioidaan näytössä, joka on oleellinen osa tutkinnon suorittamista. Se on käytännön työtehtävien tekemistä, joissa opiskelija näyttää mitä osaa. Näyttö annetaan yleensä tutkinnon osittain. Arvioijat vertaavat osaamista tutkinnon perusteisiin ja antavat arvosanat, jotka tulevat opiskelijan tutkintotodistukseen.

Opiskelijan henkilökohtaiset tavoiteet on kirjattu opiskelijan henkilökohtaiseen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Ne perustuvat tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Onko opiskelija valmis näyttämään osaamisensa?

Opiskelijan työpaikkaohjaajana Sinun tehtävänäsi on ohjata, seurata ja antaa palautetta työpaikalla tapahtuvan oppimisen etenemistä. Yhdessä opettajan kanssa voitte vaihtaa tilannetietoja opiskelijan kehittymisestä. Kun osaaminen johonkin tutkinnon osaan on kehittynyt tavoitteiden mukaiseksi, näyttöihin liittyvät suunnittelu ja valmistelu aloitetaan yhteistyössä opettajan kanssa.

Opiskelija arvioi myös itse osaamisensa kehittymistä. Itsearviointitaidot kehittyvät tekemällä ja niitä tarvitaan ammatillisen osaamisen kasvussa. Itsearviointi on myös erittäin tärkeä taito työelämässä.

Näyttö ja osaamisen arviointi on tärkeä osa ammattilaisena kasvamista!

 

Sanapilvet_web5