Oppisopimus hyödyttää yritystä

Tarvitseeko yrityksenne lisää osaavaa työvoimaa? Halutaanko yrityksessänne kehittää tai syventää henkilöstön osaamista? Onko yrityksessänne tarvetta rekrytoida nuori tulevaisuuden osaaja?

Osaava henkilöstö parantaa yrityksen kilpailukykyä. Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla tapahtuvassa
oppimisessa yrityksenne olemassa olevasta osaamisesta tehdään voimavara yrityksenne kehittämiseen.
Oppisopimuskoulutus onkin paras tapa, jolla yrityksesi  osaamista voidaan siirtää eteenpäin.

Oppisopimuskoulutuksen myötä voi koko työyhteisö oppia uutta. Kun panostat koulutukseen, suunnitteluun ja työpaikkaohjaajan mahdollisuuksiin ohjata, saatte myös suurimman hyödyn.

Useimmat työpaikkaohjaajina toimineet kokevat myös roolinsa erityisen antoisaksi ja arvostetuksi. Tämä motivoi ohjaajana toimivaa kehittymään ja laajentamaan osaamistaan edelleen.

Opiskelija tuo mukanaan alanne teoriatietoa hyödynnettäväksi työpaikallanne. Opiskelijan kanssa on myös luontevaa pohtia, miksi meillä työt tehdään juuri niin kuin on totuttu. Tässä voi siis olla yrityksellesi helppo kehittymisen paikka!

Kun hyödynnät oppisopimustoimiston asiantuntijoiden suunnitteluosaamista, voit paremmin jalostaa olemassa olevaa osaamistanne ja kytket oppisopimuskoulutuksen osaksi yrityksesi henkilöstöstrategiaa.

Rekrytoidessasi oppisopimusopiskelijan,

 • saat yritykseen uutta työvoimaa ja tulevaisuuden ammattilaisia
 • saat mahdollisuuden kouluttaa ”yrityksen näköisen” työntekijän
 • parannat yrityksesi kilpailukykyä ja työnantajakuvaa

Rekrytoidessasi nuoren tarjoat tulevalle ammattilaiselle hyvän startin elämään. Nuori voi tulla yritykseen myös ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen eli Valma- koulutuksen kautta. Tällöin hän hankkii työelämän perustaitoja ja pääsee sitä kautta kiinni työelämään. Oppisopimuskoulutuksella on siis myös yhteiskunnallisia vaikutuksia.

 

Muistilista esimiehelle

Ohjaus on tämän päivän ammatillisuutta. Huolehdithan esimiehenä, että työpaikkaohjaajan työtehtävät on suunniteltu niin, että hän pystyy hoitamaan näitä tehtäviä oman työnsä sisällä.  Jos ohjattavana on nuori henkilö, on hyvä huomioida, että hän tarvitsee tiiviimpää ohjausta kuin kokeneempi työntekijä.

Esimies – näin varmistat ja järjestät puitteet oppimiselle

  • Hyödy ja sitoudu. Varmista, että työyhteisönne on sitoutunut ohjaamaan opiskelijaa. Mieti myös mitä voitte saada opiskelijan ohjaamisen myötä. Tunnista koulutuskumppanuuden hyödyt yrityksellenne
  • Varmista oppimisen mahdollisuudet. Varmistakaa opettajan ja ohjaajan kanssa, että opiskelijan on mahdollista tehdä oppimistavoitteiden sekä tutkinnon edellyttämiä työtehtäviä työpaikallanne. Miettikää miten opiskelija voi edesauttaa arjen toiminnassa ja tavoitteissa.
  • Varmista ohjauksen onnistuminen. Tunnista ohjaamiseen liittyvät tehtävät. Valitse työpaikkaohjaaja ja varmista, että hänellä on aikaa ja mahdollisuuksia ohjaamiseen oman työnsä sisällä. Tue ohjaajaa työssään. Työpaikkaohjaaja tarvitsee aikaa ohjaamisen lisäksi opiskelijan opintojen suunnitteluun, perehdytykseen, opettajan työpaikkakäynteihin ja oppimisen arviointiin sekä säännöllisiin ohjauskeskusteluihin opiskelijan kanssa. Jos työpaikkaohjaaja ei toimi omassa organisaatiossasi, sovi järjestelyistä hänen esimiehensä kanssa.
  • Jaa ohjaustehtävää työyhteisölle. Kerro työyhteisölle tulevasta opiskelijasta sekä hänen ohjaajastaan. Sopikaa miten työyhteisö voi osallistua ohjaukseen työpaikkaohjaajan tukena.
  • Poimi ohjausosaamisen hyödyt. Hyödynnä opettajan osaaminen ja oppilaitoksen tarjoamat palvelut ja tunnista osaavan ohjaajan hyöty yrityksellenne.