Käytännön ja teorian yhdistäminen oppisopimuskoulutuksessa

Oppisopimuskoulutuksessa yhdistyy kaksi eri oppimisen muotoa. Työpaikalla opitaan omasta työstä, työpaikan prosesseista sekä käytänteistä. Oppilaitoksen opinnot täydentävät oppimista ja voivat sisältää opiskelupäiviä oppilaitoksessa tai työpaikalla, verkko-opintoja sekä oppimis- tai kehittämistehtäviä. Teoriaopintojen osuus on kuitenkin melko pieni, vain       10-20 % koko opiskelusta.

Opiskelija opiskelee ainakin 80 % opinnoistaan työpaikallasi. Työpaikkanne on siis oppisopimusopiskelijan tärkein oppimisympäristö. Tarjoa siis runsaasti tutkinnon tavoitteiden mukaisia työtehtäviä ja paljon ohjausta.

Käytännön työn ja oppilaitoksen opintojen yhteys

Opiskelija saa kaiken irti opinnoistaan, kun hän onnistuu yhdistämään tiedon käytäntöön. Jotta voit auttaa opiskelijaa soveltamaan oppimaansa, sinun täytyy tuntea teoriaopintojen sisällöt ainakin pääpiirteissään. Voit pyytää koulutuspäivien aikataulut ja sisällöt joko opiskelijalta tai oppilaitoksen vastuukouluttajalta jollei niitä ole toimitettu sinulle. Tarvittaessa voitte suunnitella yhdessä opettajan kanssa, miten teoria ja käytäntö yhdistetään.

Tietopuolisiin opintoihin valmistautumista varten sopivia kysymyksiä:

 • Miten työpaikallamme tehdään työt, joista koulussa on puhe?
 • Mitä jo olet oppinut asiasta käytännössä?

Kun opiskelija käy tietopuolisessa koulutuksessa, voit esittää seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä opit ?
 • Millaisia kirjallisia tehtäviä sait ?
 • Mitä hyötyä harjoiteltavista asioista voisi olla työpaikalle ?
 • Miten aiot hyödyntää oppimiasi asioita käytännössä ?

Jatkuvaa ja säännöllistä arviointia oppisopimuskoulutuksessa

Arkipäivän arviointia työn lomassa

Työpaikkaohjaaja seuraa jatkuvasti, miten opiskelijan oppiminen etenee. Jotta voit perustellusti arvioida oppimista, sinun täytyy tuntea tutkinnon perusteet.

Arvioi päivittäin:

 1. Havainnoi opiskelijan päivittäistä työskentelyä.
 2. Keskustele opiskelijan kanssa havainnoistasi.
 3. Kannusta opiskelijaa itse arvioimaan omaa toimintaansa työssä.

Kun arviointi on jatkuvaa, opiskelija saa riittävää palautetta kehittymisestään työssä. Palaute ohjaa ja motivoi opiskelijaa kehittymään.

Säännölliset väliarvioinnit

Tee opiskelijan kanssa säännölliset väliarvioinnit 2–3 kertaa vuodessa. Oppisopimustoimisto antaa ohjeet arviointiin. Verratkaa väliarvioinnissa opiskelijan oppimista alussa tehtyihin suunnitelmiin ja tavoitteisiin sekä tutkinnon perusteisiin. Myös tutkinnon arviointikriteerit auttavat arvioinnissa.

Selvitä arviointikeskustelussa, mitkä tiedot ja taidot opiskelija jo hallitsee ja mitä hänen pitää vielä harjoitella. Kun väliarviointi on käyty, kirjaa se tehdyksi oppisopimuskeskuksesta saamiesi ohjeiden mukaan. Näin oppisopimuskeskus pystyy seuraamaan opiskelijan etenemistä. Väliarviointien mukaan maksetaan myös työnantajan koulutuskorvaus.

Päättöarviointi

Päättöarviointi on kokoava keskustelu, jossa annat opiskelijalle palautetta hänen kehittymisestään koko oppisopimuskoulutuksen aikana. Arvioinnin avulla opiskelija muodostaa kokonaiskuvan ammatillisesta osaamisestaan.

Oppisopimustoimistosta toimitetaan arviointipyyntö, kun väli- tai päättöarviointi on ajankohtainen. Voit tehdä arvioinnin sähköisesti tai paperilomakkeella. Arviointitavasta sovitaan aina oppisopimusta solmittaessa.

Käytännön ja teorian yhdistäminen

Oppisopimuskoulutuksessa yhdistyy kaksi eri oppimisen muotoa. Työpaikalla opitaan omasta työstä, työpaikan prosesseista sekä käytänteistä. Oppilaitoksen opinnot täydentävät oppimista ja voivat sisältää opiskelupäiviä oppilaitoksessa tai työpaikalla, verkko-opintoja sekä oppimis- tai kehittämistehtäviä. Teoriaopintojen osuus on kuitenkin melko pieni, vain 10-20 % koko opiskelusta.

Opiskelija opiskelee ainakin 80 % opinnoistaan työpaikallasi. Työpaikkanne on siis oppisopimusopiskelijan tärkein oppimisympäristö. Tarjoa siis runsaasti tutkinnon tavoitteiden mukaisia työtehtäviä ja paljon ohjausta.

Käytännön työn ja oppilaitoksen opintojen yhteys

Opiskelija saa kaiken irti opinnoistaan, kun hän onnistuu yhdistämään tiedon käytäntöön. Jotta voit auttaa opiskelijaa soveltamaan oppimaansa, sinun täytyy tuntea teoriaopintojen sisällöt ainakin pääpiirteissään. Voit pyytää koulutuspäivien aikataulut ja sisällöt joko opiskelijalta tai oppilaitoksen vastuukouluttajalta jollei niitä ole toimitettu sinulle. Tarvittaessa voitte suunnitella yhdessä opettajan kanssa, miten teoria ja käytäntö yhdistetään.

Tietopuolisiin opintoihin valmistautumista varten sopivia kysymyksiä:

 • Miten työpaikallamme tehdään työt, joista koulussa on puhe?
 • Mitä jo olet oppinut asiasta käytännössä?

Kun opiskelija käy tietopuolisessa koulutuksessa, voit esittää seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä opit ?
 • Millaisia kirjallisia tehtäviä sait ?
 • Mitä hyötyä harjoiteltavista asioista voisi olla työpaikalle ?
 • Miten aiot hyödyntää oppimiasi asioita käytännössä ?

Oppisopimuskoulutus lyhyesti

Oppisopimuskoulutuksen erityispiirteitä

Työsuhde

 • Oppisopimusopiskelija opiskelee työsuhteessa.
 • Oppisopimusopiskelijaa koskee työehtosopimus ja työlainsäädäntö kuten muitakin työntekijöitä. Hän saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja vuosilomaoikeus kertyy normaalisti. Hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla työntekijöillä, kuten vakuutusturva, työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus.
 • Tutkinnossa tarvittavien työtehtävien lisäksi opiskelijalle kuuluu yleensä muitakin työnantajan määräämiä tehtäviä. Minimityöaika oppisopimuksen tavoitteen mukaisissa työtehtävissä on 25 tuntia viikossa.

Työpaikka on tärkein oppimisympäristö

 • Oppisopimusopiskelija oppii käytännön työtehtävissä tyypillisesti ammatillisen tutkinnon mukaisia asioita. Työpaikka on oppisopimusopiskelijan tärkein oppimisympäristö.
 • Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksen opinnoilla. Tällaisia opintoja voivat olla esimerkiksi teoria- ja kieliopinnot.

Oppilaitoksen opinnot

 • Oppilaitoksessa järjestettävät opinnot (tietopuoliset opinnot) tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työnantaja järjestää oppisopimusopiskelijalle mahdollisuuden osallistua opetuspäiviin. Opetuspäivät voivat olla lähiopetusta oppilaitoksessa, verkko-opetusta ja muuta ohjattua opiskelua. Opetuspäivät sisältyvät työaikaan. Palkanmaksusta koulutuspäiviltä päättää työnantaja.

Pitkäkestoinen ohjaussuhde

 • Oppisopimuksen kesto on tutkinnosta tai sen osasta riippuen neljästä kuukaudesta kolmeen vuoteen.
 • Ohjaussuhde on pitkäkestoinen, ja sen aikana oppisopimusopiskelija voi oppia kokonaisen tutkinnon tai ammatin. Tämän vuoksi työtehtävien monipuolisuus on tärkeää.
 • Oppisopimuskoulutuksen keston vuoksi ohjaamisen tavat muotoutuvat alkuvaiheen opastajasta valmentajaksi tai mentoriksi.
 • Työpaikkaohjaajana ohjaat yrityksenne työntekijää, jonka opintojen tavoitteena on vahvistaa yrityksenne osaamista.

 

Lisätietoja OPH – Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus: väli- ja päättöarvioinnin kirjaaminen

Kun arviointi kirjataan sähköisesti Sopimus Pro verkkopalvelun avulla, opiskelija ja työpaikkakouluttaja käyvät arviointiin liittyvän keskustelun ja kirjaavat sen tuloksen verkkopalveluun. Sähköistä arviointia varten molemmat ovat saaneet henkilökohtaiset tunnukset.

SopimusPro-ohjelman tunnukset hukassa? Ei hätää, voit tilata uudet tunnukset sähköpostiisi palvelun etusivulta. Varmistathan samalla, että olet asioimassa oman oppisopimustoimistosi Sopimus Pro-sovelluksessa.

Näin kirjaat arvioinnin sähköisesti

Työpaikkakouluttaja ja opiskelija saavat automaattisen sähköpostiviestin noin kuukausi ennen arviointijakson päättymistä. Työpaikkakouluttaja käy arviointiin liittyvän keskustelun opiskelijan kanssa ja kirjaa sen tuloksena arviointitiedon tutkinnon osittain.

Arviointi tehdään niistä tutkinnon osista, joihin liittyvissä työtehtävissä opiskelija on arviointijakson aikana päässyt työskentelemään. Muiden osien osalta vastauslaatikot jätetään tyhjiksi ja niihin palataan seuraavan arvioinnin yhteydessä. Lisäksi työpaikkakouluttaja vastaa opintojen etenemiseen liittyviin kysymyksiin.

Arvioinnin lopuksi oppisopimusopiskelija kirjautuu ohjelmaan omilla tunnuksillaan, kuittaa väliarviointinsa ja vastaa muutamiin opintojen etenemiseen liittyviin kysymyksiin.

Kun väliarviointi on kirjattu ja opiskelija on kuitannut sen, siirtyy arviointi oppisopimuskeskukseen ja sovittu koulutuskorvaus maksetaan työnantajan tilille.

Arvioinnin yhteydessä työpaikkakouluttajalla ja opiskelijalla on mahdollisuus antaa asiakaspalautetta. Palaute antaa arvokasta tietoa oppisopimuskoulutuksen etenemisestä ja kehittämismahdollisuuksista