Oppisopimuskoulutus lyhyesti

Oppisopimuskoulutuksen erityispiirteitä

Työsuhde

  • Oppisopimusopiskelija opiskelee työsuhteessa.
  • Oppisopimusopiskelijaa koskee työehtosopimus ja työlainsäädäntö kuten muitakin työntekijöitä. Hän saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja vuosilomaoikeus kertyy normaalisti. Hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla työntekijöillä, kuten vakuutusturva, työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus.
  • Tutkinnossa tarvittavien työtehtävien lisäksi opiskelijalle kuuluu yleensä muitakin työnantajan määräämiä tehtäviä. Minimityöaika oppisopimuksen tavoitteen mukaisissa työtehtävissä on 25 tuntia viikossa.

Työpaikka on tärkein oppimisympäristö

  • Oppisopimusopiskelija oppii käytännön työtehtävissä tyypillisesti ammatillisen tutkinnon mukaisia asioita. Työpaikka on oppisopimusopiskelijan tärkein oppimisympäristö.
  • Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksen opinnoilla. Tällaisia opintoja voivat olla esimerkiksi teoria- ja kieliopinnot.

Oppilaitoksen opinnot

  • Oppilaitoksessa järjestettävät opinnot (tietopuoliset opinnot) tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työnantaja järjestää oppisopimusopiskelijalle mahdollisuuden osallistua opetuspäiviin. Opetuspäivät voivat olla lähiopetusta oppilaitoksessa, verkko-opetusta ja muuta ohjattua opiskelua. Opetuspäivät sisältyvät työaikaan. Palkanmaksusta koulutuspäiviltä päättää työnantaja.

Pitkäkestoinen ohjaussuhde

  • Oppisopimuksen kesto on tutkinnosta tai sen osasta riippuen neljästä kuukaudesta kolmeen vuoteen.
  • Ohjaussuhde on pitkäkestoinen, ja sen aikana oppisopimusopiskelija voi oppia kokonaisen tutkinnon tai ammatin. Tämän vuoksi työtehtävien monipuolisuus on tärkeää.
  • Oppisopimuskoulutuksen keston vuoksi ohjaamisen tavat muotoutuvat alkuvaiheen opastajasta valmentajaksi tai mentoriksi.
  • Työpaikkaohjaajana ohjaat yrityksenne työntekijää, jonka opintojen tavoitteena on vahvistaa yrityksenne osaamista.

 

Lisätietoja OPH – Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus: väli- ja päättöarvioinnin kirjaaminen

Kun arviointi kirjataan sähköisesti Sopimus Pro verkkopalvelun avulla, opiskelija ja työpaikkakouluttaja käyvät arviointiin liittyvän keskustelun ja kirjaavat sen tuloksen verkkopalveluun. Sähköistä arviointia varten molemmat ovat saaneet henkilökohtaiset tunnukset.

SopimusPro-ohjelman tunnukset hukassa? Ei hätää, voit tilata uudet tunnukset sähköpostiisi palvelun etusivulta. Varmistathan samalla, että olet asioimassa oman oppisopimustoimistosi Sopimus Pro-sovelluksessa.

Näin kirjaat arvioinnin sähköisesti

Työpaikkakouluttaja ja opiskelija saavat automaattisen sähköpostiviestin noin kuukausi ennen arviointijakson päättymistä. Työpaikkakouluttaja käy arviointiin liittyvän keskustelun opiskelijan kanssa ja kirjaa sen tuloksena arviointitiedon tutkinnon osittain.

Arviointi tehdään niistä tutkinnon osista, joihin liittyvissä työtehtävissä opiskelija on arviointijakson aikana päässyt työskentelemään. Muiden osien osalta vastauslaatikot jätetään tyhjiksi ja niihin palataan seuraavan arvioinnin yhteydessä. Lisäksi työpaikkakouluttaja vastaa opintojen etenemiseen liittyviin kysymyksiin.

Arvioinnin lopuksi oppisopimusopiskelija kirjautuu ohjelmaan omilla tunnuksillaan, kuittaa väliarviointinsa ja vastaa muutamiin opintojen etenemiseen liittyviin kysymyksiin.

Kun väliarviointi on kirjattu ja opiskelija on kuitannut sen, siirtyy arviointi oppisopimuskeskukseen ja sovittu koulutuskorvaus maksetaan työnantajan tilille.

Arvioinnin yhteydessä työpaikkakouluttajalla ja opiskelijalla on mahdollisuus antaa asiakaspalautetta. Palaute antaa arvokasta tietoa oppisopimuskoulutuksen etenemisestä ja kehittämismahdollisuuksista