Muistilista esimiehelle

Ohjaus on tämän päivän ammatillisuutta. Huolehdithan esimiehenä, että työpaikkaohjaajan työtehtävät on suunniteltu niin, että hän pystyy hoitamaan näitä tehtäviä oman työnsä sisällä.  Jos ohjattavana on nuori henkilö, on hyvä huomioida, että hän tarvitsee tiiviimpää ohjausta kuin kokeneempi työntekijä.

Esimies – näin varmistat ja järjestät puitteet oppimiselle

    • Hyödy ja sitoudu. Varmista, että työyhteisönne on sitoutunut ohjaamaan opiskelijaa. Mieti myös mitä voitte saada opiskelijan ohjaamisen myötä. Tunnista koulutuskumppanuuden hyödyt yrityksellenne
    • Varmista oppimisen mahdollisuudet. Varmistakaa opettajan ja ohjaajan kanssa, että opiskelijan on mahdollista tehdä oppimistavoitteiden sekä tutkinnon edellyttämiä työtehtäviä työpaikallanne. Miettikää miten opiskelija voi edesauttaa arjen toiminnassa ja tavoitteissa.
    • Varmista ohjauksen onnistuminen. Tunnista ohjaamiseen liittyvät tehtävät. Valitse työpaikkaohjaaja ja varmista, että hänellä on aikaa ja mahdollisuuksia ohjaamiseen oman työnsä sisällä. Tue ohjaajaa työssään. Työpaikkaohjaaja tarvitsee aikaa ohjaamisen lisäksi opiskelijan opintojen suunnitteluun, perehdytykseen, opettajan työpaikkakäynteihin ja oppimisen arviointiin sekä säännöllisiin ohjauskeskusteluihin opiskelijan kanssa. Jos työpaikkaohjaaja ei toimi omassa organisaatiossasi, sovi järjestelyistä hänen esimiehensä kanssa.
    • Jaa ohjaustehtävää työyhteisölle. Kerro työyhteisölle tulevasta opiskelijasta sekä hänen ohjaajastaan. Sopikaa miten työyhteisö voi osallistua ohjaukseen työpaikkaohjaajan tukena.
    • Poimi ohjausosaamisen hyödyt. Hyödynnä opettajan osaaminen ja oppilaitoksen tarjoamat palvelut ja tunnista osaavan ohjaajan hyöty yrityksellenne.