Oppisopimuskoulutus lyhyesti

Oppisopimuskoulutuksen erityispiirteitä

Työsuhde

  • Oppisopimusopiskelija opiskelee työsuhteessa.
  • Oppisopimusopiskelijaa koskee työehtosopimus ja työlainsäädäntö kuten muitakin työntekijöitä. Hän saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja vuosilomaoikeus kertyy normaalisti. Hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla työntekijöillä, kuten vakuutusturva, työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus.
  • Tutkinnossa tarvittavien työtehtävien lisäksi opiskelijalle kuuluu yleensä muitakin työnantajan määräämiä tehtäviä. Minimityöaika oppisopimuksen tavoitteen mukaisissa työtehtävissä on 25 tuntia viikossa.

Työpaikka on tärkein oppimisympäristö

  • Oppisopimusopiskelija oppii käytännön työtehtävissä tyypillisesti ammatillisen tutkinnon mukaisia asioita. Työpaikka on oppisopimusopiskelijan tärkein oppimisympäristö.
  • Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksen opinnoilla. Tällaisia opintoja voivat olla esimerkiksi teoria- ja kieliopinnot.

Oppilaitoksen opinnot

  • Oppilaitoksessa järjestettävät opinnot (tietopuoliset opinnot) tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työnantaja järjestää oppisopimusopiskelijalle mahdollisuuden osallistua opetuspäiviin. Opetuspäivät voivat olla lähiopetusta oppilaitoksessa, verkko-opetusta ja muuta ohjattua opiskelua. Opetuspäivät sisältyvät työaikaan. Palkanmaksusta koulutuspäiviltä päättää työnantaja.

Pitkäkestoinen ohjaussuhde

  • Oppisopimuksen kesto on tutkinnosta tai sen osasta riippuen neljästä kuukaudesta kolmeen vuoteen.
  • Ohjaussuhde on pitkäkestoinen, ja sen aikana oppisopimusopiskelija voi oppia kokonaisen tutkinnon tai ammatin. Tämän vuoksi työtehtävien monipuolisuus on tärkeää.
  • Oppisopimuskoulutuksen keston vuoksi ohjaamisen tavat muotoutuvat alkuvaiheen opastajasta valmentajaksi tai mentoriksi.
  • Työpaikkaohjaajana ohjaat yrityksenne työntekijää, jonka opintojen tavoitteena on vahvistaa yrityksenne osaamista.

 

Lisätietoja OPH – Oppisopimuskoulutus

Osaan.fi

Oppisopimusopiskelijan ammatillista osaamista ja lähtötasoa kannattaa opintojen alussa kartoittaa. Näin syntyy kuva siitä, mitä opiskelija osaa jo erittäin hyvin ja mitä osaamista tulisi vielä kehittää, jotta tutkinnon perusteiden mukainen ammattitaito saavutetaan koulutuksen aikana.

Osaamisen ja lähtötason kartoittamisessa ja keskusteluissa voi hyödyntää mm. osaan.fi sivustoa, joka on opetushallituksen ylläpitämä. Sivustolta saa tietoa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon osaamisvaatimuksista, joihin voi verrata opiskelijan osaamisen lähtötasoa.

 

Siirry palveluun