Itsearviointi osana ammattitaitoa

Itsearviointitaito on keskeinen osa ammattitaitoa työelämässä ja osa jatkuvaa ammatillista kehittymistä. Työnantaja asettaa tavoitteet laadukkaalle työlle. Kokeneempien työntekijöiden on itse kyettävä suunnittelemaan työnsä sekä arvioimaan, milloin työ täyttää laatuvaatimukset. Työelämässä noviisi tarvitsee tähän työpaikkaohjaajan apua.

Arvioinnin yhteydessä voit kannustaa opiskelijaa arvioimaan omaa oppismitaan ja kehittymistään. Itsearvioinnissa opiskelija pohtii perustellusti ja monipuolisesti omia ammatillisia valmiuksiaan. Itsearvioinnissa omaa osaamista verrataan ammattitaitovaatimuksiin ja nostetaan onnistumiset esiin ja asetetaan uudet tavoitteet vielä opittaville asioille.

Itsearvioinnin tavoitteita

Opiskelija tunnistaa omat

  • vahvuudet, taidot, kyvyt, oppimisen
  • kehittämiskohteet, harjoittelua vaativat asiat, puutteelliset tiedot

Arvioi toimintaa

  • missä asioissa onnistuin ja miksi
  • missä asioissa en onnistunut ja miksi
  • kokonaisarvio omasta suorituksesta