Jatkuvaa ja säännöllistä arviointia


Arkipäivän arviointia työn lomassa

Työpaikkakouluttajana seuraat jatkuvasti, miten opiskelijan oppiminen etenee. Jotta voit perustellusti arvioida oppimista, sinun täytyy tuntea tutkinnon perusteet.

Arvioi päivittäin:

  1. Havainnoi opiskelijan päivittäistä työskentelyä.
  2. Keskustele opiskelijan kanssa havainnoistasi.
  3. Kannusta opiskelijaa itse arvioimaan omaa toimintaansa työssä.

Kun arviointi on jatkuvaa, opiskelija saa riittävää palautetta kehittymisestään työssä. Palaute ohjaa ja motivoi opiskelijaa kehittymään.

Säännölliset väliarvioinnit

Tee opiskelijan kanssa säännölliset väliarvioinnit 2–3 kertaa vuodessa. Oppisopimustoimisto antaa ohjeet arviointiin. Verratkaa väliarvioinnissa opiskelijan oppimista alussa tehtyihin suunnitelmiin ja tavoitteisiin sekä tutkinnon perusteisiin. Myös tutkinnon arviointikriteerit auttavat arvioinnissa.

Selvitä arviointikeskustelussa, mitkä tiedot ja taidot opiskelija jo hallitsee ja mitä hänen pitää vielä harjoitella. Kun väliarviointi on käyty, kirjaa se tehdyksi oppisopimuskeskuksesta saamiesi ohjeiden mukaan. Näin oppisopimuskeskus pystyy seuraamaan opiskelijan etenemistä. Väliarviointien mukaan maksetaan myös työnantajan koulutuskorvaus.

Päättöarviointi

Päättöarviointi on kokoava keskustelu, jossa annat opiskelijalle palautetta hänen kehittymisestään koko oppisopimuskoulutuksen aikana. Arvioinnin avulla opiskelija muodostaa kokonaiskuvan ammatillisesta osaamisestaan.

Oppisopimustoimistosta toimitetaan arviointipyyntö, kun väli- tai päättöarviointi on ajankohtainen. Voit tehdä arvioinnin sähköisesti tai paperilomakkeella. Arviointitavasta sovitaan aina oppisopimusta solmittaessa.