Käytännön ja teorian yhdistäminen oppisopimuskoulutuksessa

Oppisopimuskoulutuksessa yhdistyy kaksi eri oppimisen muotoa. Työpaikalla opitaan omasta työstä, työpaikan prosesseista sekä käytänteistä. Oppilaitoksen opinnot täydentävät oppimista ja voivat sisältää opiskelupäiviä oppilaitoksessa tai työpaikalla, verkko-opintoja sekä oppimis- tai kehittämistehtäviä. Teoriaopintojen osuus on kuitenkin melko pieni, vain       10-20 % koko opiskelusta.

Opiskelija opiskelee ainakin 80 % opinnoistaan työpaikallasi. Työpaikkanne on siis oppisopimusopiskelijan tärkein oppimisympäristö. Tarjoa siis runsaasti tutkinnon tavoitteiden mukaisia työtehtäviä ja paljon ohjausta.

Käytännön työn ja oppilaitoksen opintojen yhteys

Opiskelija saa kaiken irti opinnoistaan, kun hän onnistuu yhdistämään tiedon käytäntöön. Jotta voit auttaa opiskelijaa soveltamaan oppimaansa, sinun täytyy tuntea teoriaopintojen sisällöt ainakin pääpiirteissään. Voit pyytää koulutuspäivien aikataulut ja sisällöt joko opiskelijalta tai oppilaitoksen vastuukouluttajalta jollei niitä ole toimitettu sinulle. Tarvittaessa voitte suunnitella yhdessä opettajan kanssa, miten teoria ja käytäntö yhdistetään.

Tietopuolisiin opintoihin valmistautumista varten sopivia kysymyksiä:

  • Miten työpaikallamme tehdään työt, joista koulussa on puhe?
  • Mitä jo olet oppinut asiasta käytännössä?

Kun opiskelija käy tietopuolisessa koulutuksessa, voit esittää seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä opit ?
  • Millaisia kirjallisia tehtäviä sait ?
  • Mitä hyötyä harjoiteltavista asioista voisi olla työpaikalle ?
  • Miten aiot hyödyntää oppimiasi asioita käytännössä ?