Digitaaliset välineet ohjausyhteistyössä

Tiiviisti läsnä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen organisointi on monen toimijan yhteistyötä. Opettaja, työpaikkaohjaaja ja usein muutkin työyhteisön jäsenet sekä esimies osallistuvat niin sen suunnitteluun, toteuttamiseen sekä oppimisen seurantaan. Aikataulut ovat usein haastavia ja mahdollisuudet kasvokkaisiin tapaamisiin rajattuja. Yhteistyön ja yhteydenpidon mahdollistamiseksi tarvitaankin joustavia ja nopeita digitaalisia välineitä.

Välineitä kannattaa arvioida niiden sopivuuden ja yhteistyön tavoitteiden kannalta. Työpaikkakohtaisesti voidaan sopia mitkä ovat asioita, joista halutaan keskustella kasvotusten, mitä vain tiedotetaanja missä kohdin voidaan hyödyntää ajasta ja paikasta riippumattomia digitaalisia välineitä. Digitaalisuus ei korvaa perinteisiä kohtaamisia, mutta tukee, monipuolistaa ja tiivistää yhteistyötä sekä oppimista.

Välineet tavoitteiden mukaan

Yhteydenpidossa voidaan hyödyntää esim. Skypeä, Connect Pro:ta tai muita sovelluksia. Opettaja ja työpaikkaohjaaja voivat seurata työssäoppimisen edistymistä esim. Whatsappin, Facebookin tai Sharepointin avulla. Oppijoiden tekemät videot, blogit tai muut vastaavat välineet toimivat oppimisen dokumentoinnin välineinä, joiden avulla niin opettajien kuin ohjaajienkin on helppo antaa palautetta tehdystä työstä. Digitaalisten välineiden määrä ja mahdollisuudet kasvavat koko ajan. Sähköiset välineet tuovat oppimista näkyväksi ja vahvistavat yhteistyön tekemistä.

Toimijoiden kannattaakin yhdessä sopia tavoista ja välineistä, joilla tiivis yhteistyö mahdollistetaan. Uusien välineiden käyttöönotto merkitsee myös niiden käyttäjille jatkuvaa työssä oppimista ja uudenlaista ajattelua. Yhdessä kokeilemalla löytyvät eri tilanteisiin ja tavoitteisiin sopivat välineet, joilla varmistetaan myös jatkuvaa oppimista.