Työyhteisönä kehittyminen

Miten hyödyn itse ohjaajana?

kehityt ammattilaisena
monipuolistat omia työtehtäviäsi
vahvistat palaute-, perehdyttämis- ja viestintätaitoja
kehität ihmisten johtamisen
projektinhallinta- ja organisointitaitojasi.

Monelle ohjaajalle työpaikkaohjaajana toimiminen on ollut askel esimiestehtäviin. Osallistumalla ohjaajille tarkoitettuihin valmennuksiin saat apua ohjaustehtävän ja oman työn synkronointiin.

Miten työpaikka kehittyy hyvän ohjauksen avulla?

  • Perehdyttämisestä tehdään joustavaa
  • Työyhteisö voi tarkastella arvioida ja kehittää työpaikan prosesseja
  • Työpaikalla opitaan jakamaan tietoa ja osaamista, vähennetään poissaoloista aiheutuvaa haavoittuvaisuutta
  • Lisätään keskinäistä vertaistukea ja vuorovaikutusta työpaikalla, tuetaan yhteisöllisyyttä
  • Kasvatetaan työyhteisön oppimis- ja muutosvalmiuksia
  • Työpaikkaohjaaja ei jää yksin
  • Työyhteisön kyky oppia ja ohjata on yrityksen yksi menestys- ja vetovoimatekijöistä