Valmennukset työpaikkaohjaajille

Ohjausvalmennukset ohjaajille ja työyhteisöille 

Ohjaustaitoja voi kehittää monella tavalla. Valitse itsellesi parhaiten sopiva tapa: itse opiskellen, ryhmässä muiden kanssa, verkkomateriaaleihin tutustuen tai työpaikallesi tuotavaa koulutusta hyödyntäen. Valmennuksissa kehitetään ohjaamisen taitoja ja vaihdetaan kokemuksia ohjaajien kesken. Ohjaustaitoja on myös hyvä päivittää. Ota yhteyttä lähimpään oppilaitokseen ja kysy valmennuksista.

Esimerkkejä valmennuksista

Työpaikkaohjaajan ”starttivalmennus” sopii  ensimmäistä kertaa opiskelijan ohjaajaksi alkavalle. Oppisopimusopiskelijoiden ohjaajille järjestään myös omaa starttivalmennusta, jossa perehdytään oppisopimuskoulutuksen käytäntöihin. Starttivalmennusta järjestetään myös n. tunnin mittaisissa verkkowebinaareissa.

Muut ohjaajien valmennusteemat liittyvät mm. ohjaajan rooliin ja tehtäviin, oppimisen haasteisiin, erilaisuuden kohtaamiseen ja nuoren ohjaamiseen. Muuta täydentävää koulutusta järjestetään mm. työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja digitaalisten välineiden hyödyntämiseen ohjauksessa.

Työpaikkaohjaajien valtakunnallista koululutuskokonaisuutta järjestetään 1-3 päivän kokonaisuutena. Ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteisiin sisältyy nykyisin myös työpaikkaohjaajana toimiminen tutkinnon osa, jonka opiskelijat voivat suorittaa jo osana ammatillista koulutusta.

Liity osaksi ohjaajaverkostoja

Ohjaus on vastavuoroista. Siinä kehittyvät niin opiskelija kuin ohjaajakin. Liity mukaan muiden ohjaajien tapaamisiin, ohjaajille järjestettyihin valmennuksiin ja vertaisryhmiin. Keskusteluissa muiden ohjaajien kanssa opit paljon myös muilta vertaisiltasi ja heidän kokemuksistaan. Pysyt mukana oman alasi kehityksessä ja opit uutta. Ohjaajien joukossa et ole koskaan yksin.

Mitä työpaikkaohjaajat toivoivat

Mitä työpaikkakouluttajat toivovat

Lähde: Asiakaskuuntelut, ohjaan.fi- hanke 2015-16

Muistathan, että työpaikkaohjaajien valmennukset ovat avoimia  työyhteisöllenne sekä myös esimiehille.