Palvelut työpaikkaohjaajille

Työpaikkaohjaajia ja työpaikkoja tuetaan monin eri tavoin, jotta työpaikalla oppiminen onnistuisi mahdollisimman hyvin. Ota yhteyttä oppilaitokseen ja sopikaa yhdessä teille parhaat ratkaisut ja tavat pitää yhteyttä.

Ohjausvalmennukset ohjaajille ja työyhteisöille

Ohjaustaitoja voi kehittää monella tavalla. Valitse itsellesi parhaiten sopiva tapa: itse opiskellen, ryhmässä muiden kanssa, verkkomateriaaleihin tutustuen tai työpaikallesi tuotavaa koulutusta hyödyntäen. Valmennuksissa kehitetään ohjaamisen taitoja ja vaihdetaan kokemuksia ohjaajien kesken. Ohjaustaitoja on myös hyvä päivittää. Ota yhteyttä lähimpään oppilaitokseen ja kysy valmennuksista.

Esimerkkejä valmennuksista

Työpaikkaohjaajan ”starttivalmennus” sopii  ensimmäistä kertaa opiskelijan ohjaajaksi alkavalle. Oppisopimusopiskelijoiden ohjaajille järjestään myös omaa starttivalmennusta, jossa perehdytään oppisopimuskoulutuksen käytäntöihin. Starttivalmennusta järjestetään myös n. tunnin mittaisissa verkkowebinaareissa.

Muut ohjaajien valmennusteemat liittyvät mm. ohjaajan rooliin ja tehtäviin, oppimisen haasteisiin, erilaisuuden kohtaamiseen ja nuoren ohjaamiseen. Muuta täydentävää koulutusta järjestetään mm. työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja digitaalisten välineiden hyödyntämiseen ohjauksessa.

Työpaikkaohjaajien koulutusta järjestetään 1-3 päivän kokonaisuutena. Ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteisiin sisältyy nykyisin myös työpaikkaohjaajana toimiminen tutkinnon osa, jonka opiskelijat voivat suorittaa jo osana ammatillista koulutusta.

 

Liity osaksi ohjaajaverkostoja

 

Ohjaus on vastavuoroista. Siinä kehittyvät niin opiskelija kuin ohjaajakin. Liity mukaan muiden ohjaajien tapaamisiin, ohjaajille järjestettyihin valmennuksiin ja vertaisryhmiin. Keskusteluissa muiden ohjaajien kanssa opit paljon myös muilta vertaisiltasi ja heidän kokemuksistaan. Pysyt mukana oman alasi kehityksessä ja opit uutta. Ohjaajien joukossa et ole koskaan yksin.

Muistathan, että työpaikkaohjaajien valmennukset ovat avoimia  työyhteisöllenne sekä myös esimiehille.