Oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyön kehittyminen

  • Selkeytetään roolit ja tehtävät oppilaitoksen ja työpaikkojen välillä ohjaamisessa.
  • Sovitaan ohjausyhteistyön tasosta ja tuesta.
  • Tarjotaan monimuotoisia ja tarpeenmukaisia palveluita ohjaajille: valmennukset, vertaistuki ja sähköiset palvelut.
  • Käydään jatkuvaa aitoa ja jatkuvaa arjen vuoropuhelua  eri tasoilla ja osapuolien välillä ja hyödynnetään sitä kehittämisessä.

Ohjausyhteistyö varmistaa ja mahdollistaa

perustasolla oppilaitos varmistaa palveluillaan opiskelijan ohjauksen
kehittyvällä tasolla oppilaitos tarjoaa  monimuotoisia palveluta työyhteisön ohjaajille, jotka kehittävät koko työyhteisöä
kumppanuustasolla oppilaitoksella on työpaikkaohjauksen palvelukokonaisuus, joka tukee yrityksen HR-toimintaa ja kehittämistä

Lue lisää eri yhteistyön muodoista ja tavoista oppilaitoksen ja työpaikkojen välillä täältä (pdf).