Oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyön kehittyminen

 • Selkeytetään roolit ja tehtävät oppilaitoksen ja työpaikkojen välillä ohjaamisessa.
 • Sovitaan ohjausyhteistyön tasosta ja tuesta.
 • Tarjotaan monimuotoisia ja tarpeenmukaisia palveluita ohjaajille: valmennukset, vertaistuki ja sähköiset palvelut.
 • Käydään jatkuvaa aitoa ja jatkuvaa arjen vuoropuhelua  eri tasoilla ja osapuolien välillä ja hyödynnetään sitä kehittämisessä.

Kun ohjausta kehitetään yhdessä

 • Yhteinen tavoite synnyttää sitoutumista.
 • Työelämä saa tuen ja palvelut ohjauksen toteuttamiseen. Työpaikat ja työnantaja tunnistavat ohjauksen ja palveluiden hyödyt, yhteyden HR-toimintaan ja talouteen.
 • Työpaikkaohjaajat ymmärtävät roolinsa ja tehtävänsä. Yhteistyö, työnjako, roolit ja tehtävät  työelämän ohjauksen ja oppilaitoksen opetuksen  välillä selkeytyvät. Opettajien ja työpaikkaohjaajien osaaminen täydentävät ja vahvistavat toisiaan.
 • Työpaikkaohjauksen yhteistyön tasoksi  valitaan ohjaaja-, työyhteisö- tai yrityskohtainen yhteistyö, jonka mukaan palvelut rakentuvat.
 • Työelämän ohjausosaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan ja sitä täydennetään tarvittavin osin. Ohjauksen käytännöt jakaantuvat ja kehittyvät. Ohjausta toteuttavat tukevat ja sparraavat toisiaan ja vastakkainasettelu vähenee.
 • Oppilaitoksen palveluita ja ohjauksen tukea rakennetaan ohjaajien ja työpaikkojen tarpeiden ja osaamisen mukaan.
 • Ohjauksen kehittämisen palvelut kiinteä osa oppilaitosten toimintaa. Yhteistyö ei ole yhden opettajan tai alakohtaisuuden varassa. Työelämä-oppilaitoskumppanuus rakentuu ja palvelut kehittyvät jatkuvassa dialogissa.

Ohjausyhteistyö varmistaa ja mahdollistaa

perustasolla oppilaitos varmistaa palveluillaan opiskelijan ohjauksen
kehittyvällä tasolla oppilaitos tarjoaa  monimuotoisia palveluta työyhteisön ohjaajille, jotka kehittävät koko työyhteisöä
kumppanuustasolla oppilaitoksella on työpaikkaohjauksen palvelukokonaisuus, joka tukee yrityksen HR-toimintaa ja kehittämistä