Työpaikkaohjaajana kehittyminen

Ohjaustaidot ovat kehittyviä

Taitavaksi työpaikkaohjaajaksi kehittyy kokemuksen kautta. Kannustamme sinua arvioimaan omia taitojasi ohjaajana ja hankkimaan lisäosaamista sinulle sopivalla tavalla.

Tutustu työpaikkaohjaajien koulutustarjontaan, josta löytyy jokaiselle jotakin – olit sitten aloittava ohjaaja tai kokeneempi ohjaaja. Verkottuminen muiden ohjaajien kanssa antaa myös kokeneille ohjaajille aina jotain uutta.

Ohjaustaidot hyödyttävät koko työyhteisöä ja näkyvät arjessa sujuvana toimintana ja osaamisena. Työpaikkaohjaajille tarjolla oleva koulutusta voitte yhdistää yrityksenne muuhun henkilöstökoulutukseen.

Onnistumisen avaimia ohjauksessa on työpaikan ja oppilaitoksen yhteistyö. Yhteistyö voi olla työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelua, ohjauksen tukemista, ratkaisujen hakemista, aikatauluttamista sekä opettajan ja ohjaajan  yhteydenpitoa sopivin esimerkiksi sähköisin välinein.