Kielen merkitys ohjauksessa

Ohjaajana sinun kannattaa kiinnittää huomiota omaan kieleesi, etenkin alussa. Näin helpotat asioiden ymmärtämistä ja edistät tehtävien sujumista. Voit tukea maahanmuuttajan pärjäämistä kielellisesti monin tavoin.

Mitä on selkokieli?

Selkokieli on ”helppoa kieltä”, mikä tarkoittaa suoraa ja selkeää ulosantia sekä yksiselitteistä puheen sisältöä. Käytännössä selkokieli tarkoittaa vähän hitaampaa puhumista, selkeää sanojen ääntämistä ja johdonmukaista, loogista etenemistä puheen sisällössä.  Katso video selkokielestä selkokielellä

Selkeä kieli voi tarkoittaa monia erilaisia asioita. Maahanmuuttajan voi olla vaikea ymmärtää voimakasta murretta, onhan suomalaisellakin joskus vaikeuksia ymmärtää toista suomalaista. Myös ammattislangi ja sanaleikkeihin liittyvät vitsit voivat olla haastavia, jos kielitaito on vasta kehittymässä. Suomen kielessä on myös paljon sanoja, joita erikielisen on vaikea erottaa toisistaan: tuli – tuuli, kisa – kissa. Kiinnittämällä vähän huomiota omaan kielenkäyttöön ja ääntämiseen, voit edistää paljonkin erikielisen ymmärrystä ohjeista ja ohjaamisesta.

Miten tuen maahanmuuttajaa työpaikalla kielen kehittämisessä?

  • Tutustu opiskelijaan heti aluksi – millainen persoona, millainen oppimistyyli
  • Sitouta työyhteisö: jakakaa vastuuta työtehtävien opettamisessa, ottakaa maahanmuuttaja kahvipöytäkeskusteluihin mukaan esim. helpottamalla omaa kieltäsi ja osallistamalla häntä keskusteluun kysymyksin
  • Varmista, että työkielenä käytetään suomea. Vaikka englannilla asiat etenisivät nopeammin, tutkinto on suoritettava lähes poikkeuksetta suomen kielellä
  • Ole kärsivällinen; kielen oppiminen on prosessi, aina edistyminen ei ole tasaista. Siinä voi olla nopeita ja hitaita vaiheita.
  • Jos huomaat, että oppija välttelee puhumiseen liittyviä tilanteita, joka voi merkitä hänelle siirtymistä epämukavuusalueelle, kannusta sitä enemmän puhumiseen, asioiden ja työprosessien kuvaamiseen, puhelimeen vastaamiseen…
  • Taustoita asioita riittävästi eli selitä miksi joku työ tehdään niin kuin se tehdään.
  • Työkoneita ja työkaluja voi nimetä esim. tarroilla. Käyttöohjeista voi tehdä myös kuvalliset, selkeästi sanoitetut ja upottaa ne esimerkiksi qr-koodin sisään, jonka voi kuvata ja katsoa tarpeen tullen.
  • Työssä tarvittavien tärkeiden sanojen kerääminen listaksi auttaa joitakin oppijoita. Sanakirjan ja käännösohjelmien käyttö auttaa.
  • Anna ohjattavalle aikaa vastata kysymykseen: erikielisellä vie enemmän aikaa ymmärtää kysymys, miettiä sisältö vastaukseen sekä vastata kysymykseen.

Ehkä kaikista tärkeintä on kuitenkin ottaa toisesta kulttuurista tuleva erikielinen ihminen vastaan omana persoonana ja avoimin mielin. Mitä enemmän työntekijät keskustelevat työstä keskenään, sitä paremmin kieli kehittyy ja sitä nopeammin löytyy yhteisymmärrys erilaisten asioiden suorittamisessa.

Perehdy kielen tukemisen mahdollisuuksiin työpaikoilla lisää esim. seuraavan oppaan välityksellä: Koulutuskeskus Salpaus. Kielituki. Opas työpaikalle.

Selkokeskuksen sivut: http://selkokeskus.fi/selkokieli/