Kun suunnitelmat muuttuvat

Työpaikalla muutokset ovat arkipäivää ja oppisopimusopiskelijan opiskelusuunnitelmaa voidaan täydentää ja muuttaa. Opiskelusuunnitelmaa voidaan täydentää esimerkiksi

  • oppilaitoksessa annettavan opetuksen
  • tutkintotilaisuuksien etenemisen tai
  • tutkinnon osien muuttumisen osalta

Oppisopimuksen aikana tapahtuvia muutoksia ovat esimerkiksi

  • oppisopimuksen kestoon
  • opiskelijan työtehtäviin tai
  • työpaikkakouluttajan vaihtumiseen liittyen

Oppisopimuskoulutuksen kaikkien osapuolien tulee saada tieto muutoksista. Tästä syystä muutokset tehdään aina yhdessä oppilaitoksen oppisopimuskoulutuksen vastuuhenkilön kanssa. Muutokset ilmoitetaan erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy oppisopimuskoulutusta järjestävien oppilaitosten  verkkopalveluista.