Laadukas työpaikalla tapahtuva oppiminen- itsearviointikriteeristö

Työkalu yhteiseen kehittämiseen
Laatukriteerit ovat työpaikan ja oppilaitoksen yhteinen kehittämisen työkalu, jonka avulla itsearvioidaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutumista ja vaikuttavuutta. Arviointi voidaan toteuttaa koskien vain valittuja tai kaikkia oppilaitoksen tutkintoja, joihin liittyvää työssäoppimista järjestetään työpaikalla. Tavoitteita ovat muun muassa:

• työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyödyntäminen työyhteisön kehittämisessä
• oppivan työyhteisön toimintatapojen vahvistaminen
• osaamisen kehittämisen mahdollistava työympäristö
• tiedonkulun ja yhteistyön parantaminen oppilaitoksen ja vastuuopettajan kanssa
• työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessin kehittäminen yhdessä oppilaitoksen kanssa.

Työpaikan ja oppilaitoksen yhteinen keskustelu arvioinnin tuloksista mahdollistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiskohteiden ja molemminpuolisten hyötyjen tunnistamisen. Arviointiin ja kehittämiseen otetaan mukaan myös opiskelijat.

Kriteerien sisällöt

Työpaikalla tapahtuvaa oppimisen toteutumista itsearvioidaan seuraavista näkökulmista:

1) Työpaikalla tapahtuva oppiminen työyhteisön kehittäjänä
2) Esimiehet työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollistajina
3) Oppiva työyhteisö
4) Osaamisen kehittämisen mahdollistava työympäristö
5) Työpaikalla tapahtuvan oppimisen vastuut ja tehtävät
6) Työpaikkaohjaajien osaaminen ja soveltuvuus
7) Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu
8) Opiskelijan perehdyttäminen
9) Opiskelijan ohjaus ja arviointi
10) Tiedonkulku ja yhteistyö vastuuopettajan kanssa
11) Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen

Kriteerit yhteisen kehittämisen työvälineenä
Kriteereistä on tehty omat itsearviointilomakkeet työpaikalle ja oppilaitokselle. Tämä arviointilomake koskee työpaikkaa. Itsearviointi toteutetaan ensin erikseen työpaikalla ja oppilaitoksessa. Lisäksi opiskelijat vastaavat palautekyselyyn. Sen jälkeen järjestetään osapuolten yhteinen palautetilaisuus, jossa keskustellaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvuuksista, hyödyistä ja kehittämiskohteista. Yhteisten johtopäätösten pohjalta suunnitellaan toimenpiteet työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseksi.