Käytännön ja teorian yhdistäminen

Kun olet itse osallistunut työtäsi koskevaan koulutukseen, miten olet hyödyntänyt oppimiasi asioita käytännössä?

Oppisopimuskoulutuksessa yhdistyvät työpaikan ja oppilaitoksen tarjoama ohjaus ja opetus. Työpaikalla opitaan omasta työstä, työprosesseista sekä käytänteistä; oppilaitoksen opinnot täydentävät oppimista tuomalla uutta ja päivitettyä tietoa, menetelmiä ja teoriaa oppisopimusopiskelijan ja koko työyhteisön hyödynnettäväksi. Tietopuoliset opinnot voivat sisältää opiskelupäiviä oppilaitoksessa tai työpaikalla, verkko-opintoja, oppimis- tai kehittämistehtäviä tai muita tehtäviä. Teoriaopintojen osuus on kuitenkin melko pieni vain 10-20 % koko opiskelusta.

Tästä syystä työpaikkanne on oppisopimusopiskelijan tärkein oppimisympäristö, jonka monipuoliset, tutkintoa vastaavat työtehtävät ja ohjaaminen työpaikalla varmistavat oppimisen.

Käytännön työn ja oppilaitoksen opintojen yhteys

Oppilaitoksessa opitun yhdistäminen käytännön työhön ja käytännön työn yhdistäminen tietopuolisiin opintoihin on tärkeää, jotta opinnoista saadaan kaikki hyöty irti ja oppimisen tavoitteet täyttyvät. Työpaikkakouluttajan on tärkeä tietää koulutuksen sisällöistä, jotta voi auttaa opiskelijaa soveltamaan opittua toisiinsa. Voitte myös opettajan kanssa keskustella siitä, miten tietopuolinen koulutus näkyy työpaikalla ja miten työssä opittu näkyy oppilaitoksessa. Kannusta opiskelijaa toimittamaan koulutuspäivien aikataulut ja sisällöt. Aikataulujen lähettämisestä voit myös sopia oppilaitoksen vastuukouluttajien kanssa.

Kysymyksiä tietopuolisiin opintoihin valmistautumista varten:

  • miten työpaikallamme kyseistä olevaa asiaa toteutetaan?
  • mitä jo olet oppinut asiasta käytännössä?

Keskeisiä kysymyksiä tietopuolisiin opintoihin liittyen:

  • mitä hän oppi oppilaitoksessa?
  • mitä hyötyä opituista asioista tai kirjallisten tehtävien tai kehittämishankkeista voisi olla työpaikalle?
  • millaisia kirjallisia tehtäviä hän mahdollisesti toteuttaa?
  • miten hän hyödyntää oppimiaan asioita käytännössä tai miten ne näkyvät hänen työssään?